1.4 Naiset islamissa

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, että nainen on itsenäinen yksilö, jolla on islamin mukaan omat uskonnolliset velvollisuutensa ja vastuu omista teoistaan.

  • Oppilas oppii erottamaan kulttuuriset ja uskonnolliset tulkinnat toisistaan, kun tulkitaan naisen asemaa islamissa.

  • Oppilas oppii, että miehet ja naiset ovat islamissa yhdenvertaisia.

  • Oppilas oppii, että uskonnolliset tunnusmerkit ovat Suomessa sallittuja myös työelämässä.

  • Oppilas oppii termin hijab ja sen eri merkitykset.

Opetusvinkit

  • Voidaan lukea ääneen ja käydä läpi Koraanin kohta 4:1, joka sanoo, että miesten ja naisten henkiset kyvyt ovat yhtäläiset.

  • Keskustellaan oppilaiden kanssa eri sukupuolten uskonnon mukaisesta pukeutumisesta. Opettajan on hyvä painottaa sitä, että islamissa molemmilla sukupuolilla on pukeutumissäännöt. Miehillä sääntöjä on enemmän. Opettaja voi selvitellä miesten pukeutumissääntöjen viidakkoa esimerkiksi imaami Nawawin kirjoista, jotka on kirjoitettu shafi’laisen lakikoulukunnan näkökulmasta: Riyad al Salihin, The Forty Hadith ja Minjah al Talibin. Ne löytyvät englanniksi internetistä.

  • Pohditaan sivun 21 kuvien avulla, millaisissa ammateissa musliminaiset näkyvät. Jos oppilaat ottavat esille syrjinnän työssä, on asia hyvä käsitellä yhdessä. Ensiksi opettaja voi kertoa, että erilaiset tilanteet näkyvät eri tavoilla eri ihmisille. Esimerkiksi ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat saattoivat jäädä vaille työpaikkaa kielitaidon puutteen vuoksi, mutta syitä ulkopuolisuuteen saatetaan etsiä myös uskonnollisesta pukeutumisesta.

  • Pääkaupunkiseudulla työskentelee monia huivia käyttäviä nuoria naisia palveluammateissa. Miksi he ovat onnistuneet löytämään työtä? Monien työnantajien asenteet ovat muuttuneet. Esimerkiksi HUS:lla ja Ikealla on saatavana työvaatteisiin kuuluva huivi. Lisäksi maahanmuuttajien toinen sukupolvi ja islamiin palanneet kantasuomalaiset osaavat hyvin suomea.

  • Opettaja voi pohjustaa oppituntia puhumalla ihmisoikeustilanteesta kehitysmaissa. Oppilailta voidaan kysyä, onko naisen asemassa eroja verrattaessa kehitysmaita keskenään vai näkyvätkö erot vasta verrattaessa kehitysmaita kehittyneisiin maihin. Opettaja voi tarvittaessa myös selittää kehittyvien ja kehittyneiden maiden määritelmän. On edelleen maita, joissa kenelläkään ei käytännössä ole äänioikeutta. Voitte tutkia sivun 23 kuvaa ja pohtia, vastaako se median antamaa käsitystä musliminaisen asemasta perheessä.