1.5 Islamilainen kulttuuri

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, miten islam uskontona ja ajattelun pohjana sekä Koraani ja sen tulkinta ovat vaikuttaneet taiteen ja tieteen kehitykseen ja kukoistukseen islamilaisessa kulttuurissa.

  • Oppilas tutustuu islamin inspiroimiin taiteenlajeihin, kuten kalligrafiaan ja arkkitehtuuriin.

  • Oppilas tutustuu islamin kultaisen ajan tieteellisiin saavutuksiin lääketieteessä, kemiassa ja matematiikassa.

  • Oppilas oppii, että islamilainen taide on monimuotoista.

Opetusvinkit

  • Opettaja voi kertoa oppilaille, että islamissa usko ja tiede ovat alusta lähtien olleet erottamattomasti saman todellisuuden osia. Islamissa ajatellaan, että uskon siemen on ihmisen sielussa, ja se tarvitsee tietoa kukoistaakseen. Tiede on lyhyesti sanottuna tutkimista ja saadun tiedon mallintamista. Islamissa Jumala tahtoo uskon olevan todisteiden ohjaamaa ja Koraanin mukaan koko maailma todistaa Hänestä.

  • Opettaja voi näyttää luokalle kuvia Damaskoksessa sijaitsevasta umaijadi-moskeijasta, joka on yksi vanhimpia moskeijoita, ja 1800-luvun islamilaisesta taiteesta, esimerkiksi Teheranissa sijaitsevan Golestan-palatsin peilisalista.

  • Internetissä on esimerkkejä uusimmista kalligrafian suuntauksista. Niitä voidaan verrata vanhempiin kalligrafioihin. Oppilaille voi kertoa, että kalligrafiaa on harjoitettu lähes kaikkialla maailmassa. Tunnetuimmin kalligrafiaa on käytetty merkittävien tekstien tallentamiseen. Kalligrafiaa on tuotettu niin kynällä kuin keraamisin laattoihin ja esimerkiksi puuveistoksiin kaivertamallakin.

  • Oppilaille voi näyttää esimerkkejä maalaus-, kangas-, puu- ja keramiikkataiteista.

  • Oppilaan on hyvä tietää, että vaatteet ja matot sinänsä eivät ole olennainen osa islamia ja muslimina oloa. Voidaan pohtia, miksi matot on otettu käyttöön islamilaisessa maailmassa. Vastauksena esimerkiksi, että moskeijan lattiat ovat usein mattojen peittämät, jotta moskeija olisi lämmin ja polvistuessa puhdas ja pehmeä polville. Voidaan etsiä kuvia erilaisista matoista internetistä.

  • Oppilaan on hyvä ymmärtää, että islamilaista taidetta on paljon, sen historia on pitkä ja valmistusmenetelmiä ja käytettyjä materiaaleja on runsaasti, ja että tunnilla pystytään käsittelemään siitä vain murto-osa.