1.6 Islamin monimuotoisuus

Tavoitteet

  • Oppilas oppii klassisen islamin suhtautumisen erilaisiin uskonnollisiin tulkintoihin.

  • Oppilas ymmärtää, että islamin sisäinen monimuotoisuus on vahvuus.

  • Oppilas tunnistaa islamin monimuotoisuuden eri muotoja, esimerkiksi juhlaperinteitä.

  • Oppilas oppii, että hänellä on oikeus noudattaa oman perheensä uskonnollisia juhlia ja juhlaperinteitä.

  • Oppilas oppii, ettei toista muslimia saa syrjiä erilaisen näkemyksen vuoksi.

Opetusvinkit

  • Oppilaat haastattelevat toisiaan siitä, millaisia juhlia heidän kotonaan vietetään. Vastaukset kerätään yhteiseen taulukkoon. Juhlat voidaan jakaa kulttuurisiin ja uskonnollisiin juhliin. Sen jälkeen keskustellaan siitä, miten islamin eri tulkinnoissa suhtaudutaan kulttuurisiin juhliin.

  • Katsotaan yhdessä sivun 32 kuvaa. Kuvan perusteella voidaan luetella, mitä yhteisiä piirteitä ja mitä eroja pukeutumisessa on silloin, kun juhlia vietetään kotona.

  • Jos erot nousevat oppilasryhmässä voimakkaasti esiin, opettajan on syytä kertoa, että uskonnollinen syrjintä on kiellettyä niin Suomen lain kuin islaminkin mukaan.

  • Islamin kaksi suurinta suuntausta ovat sunnalaisuus ja shiialaisuus. Ne ovat saaneet alkunsa Profeetan kuoleman jälkeen. Molemmissa suuntauksissa seurataan Koraania ja Profeetan esimerkkiä erilaisista nimistä huolimatta. Oppilaille voi kiteyttää eroavuudet esimerkiksi näin: Sunnit seuraavat Koraania ja sunnaa eli Profeetan esimerkkiä. Suurin osa sunnimuslimeista uskoo, ettei Profeetta ehtinyt ennen kuolemaansa nimittää itselleen seuraajaa. Sunnalaisen käsityksen mukaan islamilaista yhteisöä saa johtaa kuka tahansa hyväksi muslimiksi havaittu henkilö.

  • Arabian kielen sana shiia tarkoittaa suomeksi seuraajaa. Koraanissa (K. 37:38) profeetta Nuhin seuraajia, joihin profeetta Ibrahimkin kuului, kutsutaan sanalla shiia. Shiialaiset seuraavat Koraania ja sunnaa kuten sunnalaisetkin. Shiialaisen käsityksen mukaan Profeetta ehti nimittää itselleen seuraajan paikalla nimeltään Ghadir Khum ja muslimeiden johtajan tulee olla Profeetan jälkeläinen. Tämän vuoksi shiiamuslimit viettävät id al ghadiria.