2.1 Uskon perusteet

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, että islamissa on näkyvä ja näkymätön maailma.

  • Oppilas muistaa islaminuskon perusteet, joita ovat usko Jumalaan, usko profeettoihin, usko pyhiin kirjoihin ja usko näkymättömään. Näkymätön sisältää uskon enkeleihin, Tuomiopäivään ja Paratiisiin.

  • Oppilas oppii, että islamin mukaan ihmisen suurin synti on shirk.

Opetusvinkit

  • Tutkitaan Koraanista kohtia, joissa uskon perusteet on mainittu, esimerkiksi K. 2:286.

  • Luetaan Koraanista jakeita, jotka viittaavat Allahin ykseyteen: ”Teidän Jumalanne on yksi. Ei ole muuta Jumalaa kuin Hän, Armelias Armahtaja.” (K. 2:163). Muita jakeita voivat olla K. 2:255, 3:2, 3:6, 3:18 ja 4:87.

  • Laitetaan taululle profeettojen sukupuu (sukupuu löytyy Salam – islamin polku 3–4-kirjan sisäkannesta ja tämän oppaan kohdasta 7.1 Profeettojen tehtävät). Samalla voidaan käydä läpi, keiden profeettojen nimet tulevat esiin Koraanissa, keihin profeettoihin Koraanissa viitataan, onko kaikkia profeettoja nimetty ja miten profeetat ovat sukua toisilleen. Oppilaiden kanssa kerrataan, mitkä kirjat Jumala mainitsee lähettäneensä ja keille profeetoille kirjat on annettu.

  • Käsitellään sitä, että enkelit kuuluvat näkymättömään maailmaan. Opettaja voi kertoa enkeleiden roolista ihmisen elämässä ja kuolemassa (K. 3:42, 80, 6:9, 6:61–62, 13:13). Voidaan luetella yhdessä:

1) enkelit, jotka ovat tuoneet viestejä ihmisten hahmossa
2) enkelit, jotka kirjoittavat ihmisten teot muistiin (K. 82:10–12, 50:18)
3) suojelusenkelit.