2.3 Mitä on shirk?

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, että erilaiset loitsut ja uskomukset eivät vaikuta hänen tulevaisuuteensa, sillä islamin mukaan kaikki valta ja voima on Allahilla.
  • Oppilas käsittää, että taikausko ja erilaiset uskomukset ovat osa shirkiä, muiden voimien asettamista Jumalan rinnalle.
  • Oppilas ymmärtää, kuinka tärkeää islamissa on yksijumalaisuus, Jumalaan luottaminen ja tekojen tekeminen puhtaasti vain Hänelle.

Opetusvinkit

  • Kerätään taululle erilaisia esimerkkejä uskomuksista ja taikauskosta sekä pohditaan, mistä nämä uskomukset ovat saaneet alkunsa.
  • Pohditaan, miksi erilaiset taikaloitsut tai -esineet eivät voi auttaa tai muuttaa kohtaloa.
  • Voidaan katsoa YouTubesta videoita siitä, miten urheilijat pyytävät siunausta suoritukselleen pyyntörukouksin. Hakusanat esimerkiksi ”famous muslim final 2”.
  • Kappaleen kuvissa on rannekoru, jollaisen uskotaan suojelevan pahaa silmää ja kadehtivaa katsetta vastaan, sekä musta kissa, jonka uskotaan tuovan huonoa onnea sen näkevälle. Keskustellaan myös näistä uskomuksista, mistä ne ovat voineet tulla ja kuinka esim. kateutta vastaan voi suojautua.
  • Opettaja selittää, että shirkiä on niin pientä kuin suurta. Taikausko rajoittaa ihmisen valintoja ja voi siten vahingoittaa ihmisen ja hänen läheistensä elämää.