2.4 Uskonnolliset velvollisuudet

Tavoitteet

 • Oppilas oppii, että islamissa on pakollisia uskonnollisia velvollisuuksia, ja tuntee ne.

 • Oppilas perehtyy uskontunnustukseen ja oppii, miksi ja missä sitä käytetään.

 • Oppilas oppii, että islamissa rukoileminen on toiseksi tärkein velvollisuus ja että se on osa Jumalan palvomista eli ibadaa.

 • Oppilas oppii, että almuvero auttaa yhteiskunnan vähäosaisia ja että islamin mukaan sen antaminen kehittää luonnetta.

 • Oppilas oppii, milloin paastotaan ja kenen muslimin velvollisuuksiin paasto kuuluu.

 • Oppilas oppii, että pyhiinvaellus on islamin mukaan jokaisen muslimin velvollisuus silloin, kun siihen on varaa.

Opetusvinkit

 • Luokassa voidaan keskustella siitä, miksi uskontunnustus on tekojen kannalta tärkeä. Muut islamin uskonnolliset velvollisuudet, rukous, almuvero ja paasto, perustuvat uskontunnustuksen ymmärtämiseen.

 • Keskustellaan almuverosta ja siitä, miksi se on islamin mukaan pakollinen niille, joilla on varallisuutta, ja kenelle almuvero tulisi antaa. Voidaan pohtia, miten kaikki muslimit hyötyvät almuverosta.

 • Kaikkien uskonnollisten tekojen tulee Koraanin mukaan pohjautua ihmisen uskoon yhteen Jumalaan (K. 3:18). Mietitään, mitä tämä tarkoittaa.

 • Pohditaan oppilaiden kanssa, millainen vaikutus uskonnollisilla rituaaleilla on arjessa. Voivatko ne katkaista arjen stressiä? Miten uskonnolliset teot voivat voimaannuttaa ihmistä ja siten parantaa ihmisen elämänlaatua?

 • Pohditaan, voidaanko uskonnollisia rituaaleja käyttää väärin. Miten lapsia tulisi islamin mukaan kasvattaa niiden suorittamiseen?

 • Miten hengellisyys näkyy päivittäisissä uskonnollisissa velvollisuuksissa?

 • Uskonnolliset velvollisuudet ovat islamissa ihmisen hyvinvointia varten.

 • Keskustellaan paaston tarkoituksesta, hyödyistä ja mahdollisista haitoista. Oppilaat voivat esittää, miten iftarilla käyttäydytään. Aiheena voi olla esimerkiksi, kuuluuko ylensyöminen paastoamiseen.