2.4 Uskonnolliset velvollisuudet

Tavoitteet

 • Oppilas oppii, että islamissa on pakollisia uskonnollisia velvollisuuksia, ja tuntee ne.
 • Oppilas perehtyy uskontunnustukseen ja oppii, miksi ja missä sitä käytetään.
 • Oppilas oppii, että rukoileminen on toiseksi tärkein velvollisuus ja että se on osa Jumalan palvomista eli ibadaa.
 • Oppilas oppii, että almuvero auttaa yhteiskunnan vähäosaisia ja että sen antaminen kehittää luonnetta.
 • Oppilas oppii, milloin paastotaan ja kenen muslimin velvollisuuksiin paasto kuuluu.
 • Oppilas oppii, että pyhiinvaellus on jokaisen muslimin velvollisuus silloin, kun siihen on varaa.

Opetusvinkit

 • Luokassa voidaan keskustella siitä, miksi uskontunnustus on tekojen kannalta tärkeä. Muut islamin uskonnolliset velvollisuudet, rukous, almuvero ja paasto, perustuvat uskontunnustuksen ymmärtämiseen.
 • Keskustellaan almuverosta ja siitä, miksi se on pakollinen niille, joilla on varallisuutta, ja kenelle almuvero tulisi antaa. Voidaan pohtia, miten kaikki muslimit hyötyvät almuverosta.
 • Kaikkien uskonnollisten tekojen tulee pohjautua ihmisen uskoon yhteen Jumalaan (K. 3:18). Mietitään, mitä tämä tarkoittaa.
 • Pohditaan oppilaiden kanssa, millainen vaikutus uskonnollisilla rituaaleilla on arjessa. Voivatko ne katkaista arjen stressiä? Miten uskonnolliset teot voimaannuttavat ihmistä ja siten parantavat ihmisen elämänlaatua?
 • Pohditaan, voidaanko uskonnollisia rituaaleja käyttää väärin. Miten lapsia tulisi kasvattaa niiden suorittamiseen?
 • Miten hengellisyys näkyy päivittäisissä uskonnollisissa velvollisuuksissa?
 • Uskonnolliset velvollisuudet ovat islamissa ihmisen hyvinvointia varten.

Keskustellaan paaston tarkoituksesta, hyödyistä ja mahdollisista haitoista. Oppilaat voivat esittää, miten iftarilla käyttäydytään. Aiheena voi olla esimerkiksi, kuuluuko ylensyöminen paastoamiseen.