2.5 Poikkeukset velvollisuuksista

Tavoitteet

  • Oppilas osaa mainita poikkeuksia islamin uskonnollisiin velvollisuuksiin.

  • Oppilas oppii, että islamissa poikkeukset on tarkoitettu helpotukseksi.

  • Oppilas oppii, että islamin mukaan helpotukset ovat osa Jumalan armoa ja että niiden käyttämistä esimerkiksi matkustaessa, sairaana ollessa, kuukautisten aikana ja raskaana sekä imettäessä pidetään siunauksena.

Opetusvinkit

  • Tunnin aluksi muistellaan paastoamista ja sen kestoa sekä mietitään ja merkitään yhdessä muistiin, ketkä eivät saa tai voi paastota islamin mukaan. Sen jälkeen kartoitetaan, miksi kyseisillä ihmisillä on oikeus olla paastoamatta ja miten he voivat korvata menetetyt paastopäivät.

  • Usein ne, jotka eivät voi paastota, osallistuvat paastoon muilla tavoilla, esimerkiksi laittamalla ruokaa ja tarjoamalla ruokaa paastoaville iftarilla. He saavat jokaisesta tarjotusta ateriasta saman palkkion kuin paastoava. Katsotaan kappaleen kuvia ja pohditaan, millaista ruokaa paastoavien kannattaa syödä.

  • Mietitään, milloin rukouksissa on poikkeuksia ja miksi niissä tilanteissa helpotukset ovat islamin mukaan siunauksia.