2.7 Elämä kuoleman jälkeen

Tavoitteet

 • Oppilas oppii, mitä kuoleman jälkeinen elämä islamissa tarkoittaa.

 • Oppilas osaa nimetä islaminuskon mukaiset kuolemanjälkeisen elämän vaiheet.

 • Oppilas saa käsityksen siitä, mitä kussakin vaiheessa islamin mukaan tapahtuu.

 • Oppilas tutustuu muutamaan sellaiseen Koraanin jakeeseen, joka käsittelee kuolemanjälkeisiä vaiheita.

Opetusvinkit

 • Voidaan lukea yhdessä Koraanin kohta 15:28–29, jossa Allah kertoo, että Hän on luonut ihmisen savesta ja puhaltanut häneen hengen. Keskustellaan siitä uskonkäsityksestä, että kun henki ihmisen kuollessa siirtyy pois ruumiista, ruumis alkaa palautua jälleen osaksi maata, takaisin niiksi aineiksi, joista Jumala ihmisen loi.

 • Muita Koraanin kohtia, jotka kertovat ihmisen luomisesta maan tomusta: K. 32:7–8, 3:59, 30:20.

 • Opettaja voi kysyä oppilailta, onko kukaan heistä käynyt hautajaisissa. Kenenkään ei ole pakko kertoa tarkemmin kokemuksistaan. Harjoituksen tarkoituksena ei ole pakottaa ketään puhumaan vaikeista tai surullisista asioista, mutta ne, jotka haluavat jakaa kokemuksiaan, voivat kertoa, mitä hautajaisissa tapahtui. Jotkut oppilaista ovat saattaneet käydä muissakin kuin muslimien hautajaisissa, ja heiltä voi kysyä eri uskontokuntien hautajaisten yhtäläisyyksistä ja eroista.

 • Kuolemasta Koraanissa: K. 3:185. Voidaan keskustella siitä, että kuolema on välttämätön vaihe ihmisen elämässä.

 • Maanpäällisen elämän määräajasta Koraanissa: K. 3:145. Voidaan keskustella siitä, että kukaan ei kuole ilman Allahin lupaa ja että Jumala on määrännyt, kuinka kauan kukin elää maan päällä. Islamin mukaan aika on annettu, jotta ihminen oppisi uskonnosta ja kasvaisi hyväksi ihmiseksi ja eläisi tehden hyviä asioita.

 • Ylösnousemuksen päivästä Koraanissa: K. 6:12.

 • Tuomiopäivästä on Koraanissa useita kohtia: K. 1:4, 2:281, 3:9, 3:25, 3:106. Voidaan keskustella siitä, että islamin mukaan Tuomiopäivänä jokaiselle ihmiselle luetellaan hänen elämänsä valinnat, teot, hyvät sekä pahat, jotta kukin tietää, mitä on vapaasta tahdostaan tehnyt. Jumala tuomitsee jokaisen oikeudenmukaisesti. Ne, jotka ovat seuranneet Jumalaa, pääsevät Hänen luokseen Paratiisiin. Ne, jotka eivät ole uskoneet Jumalaan, saavat ikuisen rangaistuksen.