3.1 Profeetan luonne

Tavoitteet

  • Oppilas tutustuu profeetta Muhammedin luonteeseen.
  • Oppilas kertaa, että Allah lähetti profeetta Muhammedin armoksi ihmiskunnalle.
  • Oppilas oppii, että profeetta Muhammed on esimerkki kaikille muslimeille siitä, miten Koraanin viestiä tulee soveltaa arkielämässä.
  • Oppilas oppii, että osa muslimeista muistaa profeetta Muhammedin syntymäpäivää.

Opetusvinkit

  • Opettaja voi muistuttaa, että profeetta Muhammedia muistetaan hänen luonteensa ja tehtävänsä vuoksi ja ettei tarkoitus ole pyhittää häntä eikä tehdä hänestä idolia. Profeettaa muistetaan hänen syntymäpäivänään samalla tavalla kuin muistetaan rakkaita ihmisiä. Samalla muistetaan, että Jumala lähetti Profeetan esimerkiksi kaikille ihmisille.
  • Pohditaan, miten Profeetta kohtelisi lapsia nyky-yhteiskunnassa ja miten Profeetta suhtautuisi naisen asemaan Suomessa. Pohjustukseksi käy seuraava hadith:

Ibn Abbasin kerrotaan sanoneen, että Profeetalla oli tapana pitää ensimmäisiä sadonkorjuun antimia kädessään sanoen: ”Oi Allah, kuten olet antanut meidän nähdä alun, anna meidän nähdä myös loppu.” Sen jälkeen hän on antanut ne kädestään häntä lähimpänä istuville lapsille. (Al Tabarani)

Tehdään pohdinnan avuksi draamaharjoituksia: Oppilaat ovat neljän hengen ryhmässä, jossa yksi on äiti, toinen on isä ja kaksi esittää lapsia. Ryhmä keksii aiheen, joka koskettaa lapsia ja nuoria, mutta joka on vaikea islamilaisesta näkökulmasta. Miten vanhemmat ohjaavat lapsiaan tällaisessa tilanteessa?

Lisäksi voidaan esimerkiksi miettiä, miksi Profeetta lyhensi rukousta (toisin sanoen valitsi lyhyemmän suuran luettavaksi rukouksessa kuin oli alun perin ajatellut), kun hän kuuli lapsen itkua rukouksen aikana.

Todetaan, että Profeetan esimerkkinä oli kaikesta huolimatta väkivallattomuus: hän kohteli kaikkia ihmisiä hyvin.