3.2 Profeetta isänä ja isoisänä

Tavoitteet

 • Oppilas oppii islamilaisen näkemyksen siitä, millainen profeetta Muhammed oli isänä ja miten hän kohteli lapsiaan, sekä siitä, millainen Muhammed oli isoisänä ja miten hän kohteli tyttärensä Fatiman lapsia.

 • Oppilas tutustuu siihen, miten profeetta Muhammedin kerrotaan rakastaneen kaikkia lapsia ja neuvoneen, että lapsia tulee kohdella hyvin ja hellästi.

Opetusvinkit

 • Oppilaan on hyvä tietää, että osa profeetoista oli perheellisiä ja osa ei ollut perheellisiä. Islamilaisen perinteen mukaan profeettojen elämät ja luonteet olivat erilaisia. Heitä kaikkia yhdisti hyvyys. Islam opettaa, että esimerkiksi profeetta Ibrahim, profeetta Zakariya ja profeetta Muhammed olivat perheellisiä ja isiä.

 • Katsotaan oppikirjan sivujen 65–67 kuvia. Mitä ne kertovat islamilaisesta tavasta kasvattaa lapsia? Kootaan kolme asiaa, joita voivat olla esimerkiksi rakkaus, terveelliset elämäntavat ja koulutus.

 • Luetaan oppilaiden kanssa seuraava hadith: Abu Huraira kertoi, että Profeetta suuteli Hasania, kun Al Aqra ibn Habis al Tamim istui vierellä. Al Aqra sanoi: ”Minulla on kymmenen lasta enkä ole koskaan suudellut yhtäkään heistä.” Profeetta katsoi häntä ja vastasi: ”Kuka ei ole armollinen muita kohtaan, ei saa myöskään armollista kohtelua.” (Al Bukhari)

 • Sen jälkeen oppilaat kirjoittavat ryhmissä lasten kasvatuksen neljä tärkeintä sääntöä. Käydään säännöt yhdessä läpi ja valitaan niistä neljä yhteistä sääntöä. Säännöt voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:
 1. Näytä kiintymyksesi ja rakkautesi lapsillesi.

 2. Tervehdi aina lapsia hymyillen.

 3. Ohjaa lapsiasi lempeästi.

 4. Ota lapset huomioon arjessa.

 • Opettaja voi kertoa, että islamin mukaan myös muut profeetat neuvoivat kunnioittamaan ihmisiä. Luqmanin ohjeet pojalleen: K. 31:12–19.