3.4 Profeetan seuralaiset

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, mitä tarkoittaa sahaba.
  • Oppilas oppii, ketkä olivat neljä ensimmäistä kalifia.
  • Oppilas tutustuu ensimmäisten kalifien tarinoihin ja heidän yhteyksiinsä Profeetan perheeseen.
  • Oppilas ymmärtää ensimmäisten kalifien valinnasta aiheutuneen erimielisyyden historialliset seuraukset.
  • Oppilas oppii, millaisten arvojen ja ihanteiden pohjalta ensimmäistä islamilaista valtiota perustettiin ja johdettiin.

Opetusvinkit

  • Katsotaan kuvaa oppikirjan sivulla 77. Mitä kuvassa tapahtuu?
  • Tehdään ryhmätöinä henkilökuvat kalifeista.
  • Laaditaan aikajana, johon merkitään kalifien hallintokaudet.
  • Käydään läpi, miten sunnalaisuus ja shiialaisuus saivat Profeetan kuoleman jälkeen alkunsa.