3.5 Profeetan perimätieto

Tavoitteet

  • Oppilas oppii termin hadith tarkoittavan perimätietoa.

  • Oppilas oppii hadithin rakenteen, jossa on kaksi osaa: kertojaketju ja varsinainen välitetty tieto.

  • Oppilas oppii perimätiedon ja Profeetan sunnan yhtäläisyydet ja erot.

  • Oppilas ymmärtää, miksi haditheja alettiin kerätä ja miksi niitä kerättiin erilaisilla kriteereillä.

  • Oppilas oppii, että perimätiedon tulkintaan tarvitaan taustatietoa tutkittavasta hadithista.

  • Oppilas oppii, että hadithien tutkimus on oma tieteenlajinsa islamissa.

Opetusvinkit

  • Opettajan on hyvä muistuttaa, että Koraanissa on useita käskyjä noudattaa profeetta Muhammedin esimerkkiä. Profeetan kuoleman jälkeen suullisen tiedon pelättiin yksipuolistuvan ja jopa häviävän. Siksi perimätietoa alettiin koota ja merkitä muistiin.

  • Hadithit tuovat tärkeää lisätietoa Koraanin jakeen tulkintaan. Osa haditheista kertoo, mitä on tapahtunut ennen Koraanin jakeen ilmestymistä. Perimätiedossa kuvaillaan myös uskonnollisia velvollisuuksia: päivittäiset rukoukset ja pyhiinvaellus, joiden määräykset ovat Koraanissa mutta kuvauksia ei.

  • Opettaja näyttää oppilaille hadith-kokoelmia. Tunnetuimmat kokoelmat löytyvät myös internetistä. Voidaan pohtia yhdessä hadith-kirjallisuuden merkitystä muslimeille ja islamilaiselle maailmalle. Samalla opettaja voi kertoa, että islamilaisen käsityksen mukaan Profeetta ei antanut kirjoittaa itsestään vielä silloin kun hän eli. Voidaan pohtia, miksi ei.