3.6 Muutto Medinaan ja paluu Mekkaan

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, että islamilaisen perinteen mukaan valta vaihtui Mekassa rauhanomaisesti muslimien eduksi.

  • Oppilas oppii, että Hudaybiyan sopimus mahdollisti islamin rauhanomaisen leviämisen ja johti paluuseen Mekkaan.

  • Oppilas kertaa islamilaisen ajanlaskun, joka on alkanut hijrasta.

  • Oppilas oppii, että profeetta Muhammedin kerrotaan toimineen esimerkkinä rauhan puolesta.

  • Oppilas oppii, että tässä vaiheessa Mekasta tuli muslimien hallitsema kaupunki.

Opetusvinkit

  • Voidaan lukea Koraanin 48. suuraa, surat al fathia eli Voiton suuraa. Siinä mainitaan termi sakina, jolla tarkoitetaan rauhan ja tyyneyden ilmapiiriä. Voidaan keskustella siitä, millaisissa tilanteissa sakinan voi kokea. (Esimerkiksi rukouksessa)

  • Tutkitaan oppikirjan kuvaa sivulla 82 ja keskustellaan siitä, mitä kuvassa tapahtuu.

  • Pohditaan yhdessä, miksi Hudaibiyan sopimus oli niin merkittävä islamin kannalta:

1. Sopimus tehtiin Profeetan ja Quraish-heimon välille.
2. Sopimuksessa tunnistetaan Medinan islamilainen kaupunkivaltio.
3. Sopimus takasi 10 vuoden rauhanjakson.

  • Opettaja voi painottaa, että islamilaisen perinteen mukaan Profeetta ei koskaan rikkonut sopimuksiaan. Hudaibiyan sopimuksenkin rikkoi Quraish-heimo liittolaisineen.

  • Pohditaan, miksi profeetta Muhammed ei halunnut kostaa mekkalaisille muslimeja kohtaan tehtyjä vääryyksiä. Tähän liittyy Koraanin jae 12:92.