4.1 Ibrahimin lapset

Tavoitteet

  • Oppilas huomaa, että juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa on yhteiset juuret profeetta Ibrahimin kautta ja siksi juutalaisia, kristittyjä ja muslimeja kutsutaan myös Ibrahimin lapsiksi.

  • Oppilas oppii, että näiden kolmen uskonnon pyhissä kirjoissa on kerrottu lukuisista yhteisistä profeetoista ja että kukin uskonto noudattaa oman profeettansa välittämää lakia.

  • Oppilas käsittää, että eroista huolimatta näissä kolmessa maailmanuskonnossa on myös paljon yhdistäviä tekijöitä.

Opetusvinkit

  • Muistellaan profeetta Ibrahimin tarinaa ja hänen sukulinjaansa.

  • Huomioidaan profeettojen ketjusta, että juutalaiset polveutuvat profeetta Yaqubin kautta Musan kansasta, että profeetta Isan seuraajia kutsutaan kristityiksi ja että profeetta Muhammedin seuraajia kutsutaan muslimeiksi.

  • Keskustellaan siitä, kuinka paljon yhteistä näissä kolmessa uskonnossa on niiden eroista huolimatta.

  • Tutkitaan kuvaa sivulla 91. Se kuvastaa Ibrahimin lasten uskontojen yhteyttä: ne tulevat samasta lähteestä, mutta heijastuvat maahan hieman eri asennossa. Näiden kolmen uskonnon ajatellaan olevan lähtöisin Jumalalta, mutta uskontojen ilmeneminen on hieman erilaista ja niitä tulkitaan eri tavoin.

  • Sivun 92 kuvasta huomataan, että uskonnoilla on erilaisia tunnusmerkkejä ja pyhiä asioita. Näistä pyhistä asioista voidaan keskustella tunnilla: Miksi uskovilla kristityillä voi olla kotonaan risti (krusifiksi) tai ikoneja? Mitä tunnusmerkkejä juutalaisilla on? Mitä tunnusmerkkejä muslimeilla on?