4.2 Juutalaisuus

Tavoitteet

 • Oppilas tutustuu juutalaisten tärkeimpiin juhlapyhiin.

 • Oppilas tunnistaa tärkeimpiä juutalaisuuden symboleja ja esineistöä: Daavidin tähti, menora, sofar, tefillin.

 • Oppilas tunnistaa juutalaisten uskontunnustuksen.

 • Oppilas oppii, mitkä ovat juutalaisten tärkeimmät pyhät kirjat.

 • Oppilas oppii, mikä on sapatti.

 • Oppilas oppii, mikä profeetta Musan merkitys on juutalaisille.

 • Oppilas pystyy vertailemaan juutalaisen ja islamilaisen tapakulttuurin yhtäläisyyksiä ja eroja.

Opetusvinkit

 • Opettaja kyselee, mitä juutalaisten juhlia oppilaat pystyvät nimeämään ennen tekstiin tutustumista ja mitä muuta juutalaisuuteen kuuluvaa he entuudestaan tietävät.

 • Katsotaan oppikirjan kuvia, joissa on juutalaista esineistöä, ja keskustellaan a) ovatko esineet entuudestaan tuttuja jostakin b) miten ne liittyvät juutalaisuuteen.

 • Vertaillaan islamin ja juutalaisuuden termistöä (imaami ja rabbi, moskeija ja synagoga, sapatti ja perjantai, Koraani ja Toora, halal ja kosher) joko keskustellen tai esimerkiksi tekemällä aiheesta kuvakollaaseja.

 • Vieraillaan synagogassa tai katsotaan kuvia synagogasta ja verrataan sitä moskeijaan. Mitä eroavaisuuksia tai samankaltaisuuksia huomataan?