4.3 Kristinusko

Tavoitteet

 • Oppilas oppii, mitkä ovat kristillisen kirkon kolme päähaaraa.

 • Oppilas oppii, mihin kristillisen kirkon päähaaraan Suomen evankelisluterilainen kirkko kuuluu.

 • Oppilas tietää, mitkä kirkot ovat Suomen kaksi valtionkirkkoa.

 • Oppilas oppii, mitkä ovat kirkkovuoden tärkeimmät juhlat.

 • Oppilas oppii, mitä ovat sakramentit.

 • Oppilas tunnistaa Suomen evankelisluterilaisen kirkon uskontunnustuksen.

 • Oppilas oppii, mikä on kristinuskon pyhä kirja.

 • Oppilas oppii, mikä on kristinuskon ja islamin merkittävin opillinen ero.

 • Oppilas tunnistaa, miten kristityn ja muslimin hyvän elämän ohjeet poikkeavat toisistaan.

Opetusvinkit

 • Piirretään yhdessä vihkoon kaavio, jossa kuvataan kristillisen kirkon haarautumista vuonna 1054 ensin kahtia ja myöhemmin uskonpuhdistuksen myötä 1500-luvulla protestanttisen liikkeen eroamista katolisesta kirkosta.

 • Keskustellaan siitä, mitä sakramentit ovat. Protestanttisessa kirkossa on kaksi sakramenttia, kaste ja ehtoollinen. Katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa on niiden lisäksi viisi muuta: konfirmaatio, pappisvihkimys, avioliitto, rippi ja sairaiden voitelu. Eri kristillisillä kirkoilla on erilaisia sakramenttien määritelmiä ja siksi eri määrä sakramentteja.

 • Katsotaan sivun 98 kuvaa hautaamisesta. Mitä samanlaista tai erilaista kristillisessä ja islamilaisessa hautaamisessa on? Islamilaiseen hautaamiseen kuuluu pesu, valkea vaate, saattoväki, hautajaisrukous ja hautakivi eikä kukkia. Luterilaisessa siunaustekstissä (ks. kuvateksti) on sama ajatus ihmisen palaamisesta Jumalan luo ja muuttumisesta jälleen maaksi.

 • Tutkitaan kymmentä käskyä. Mitkä ohjeista ovat sellaisia, joita myös muslimin tulee islamin mukaan noudattaa?