4.4 Islam ja kirjan kansat

Tavoitteet

 • Oppilas oppii, keitä kuuluu kirjan kansoihin Koraanin mukaan ja miksi heitä kutsutaan kirjan kansoiksi.

 • Oppilas oppii, mitä kirjan kansoille annetut kirjat ovat Koraanin mukaan.

 • Oppilas oppii, miten Allah on Koraanissa määrännyt muslimeja kohtelemaan kirjan kansoja sekä muita, jotka eivät ole muslimeja.

Opetusvinkit

 • Oppilas lukee Koraanista jakeen 5:5.

 • Opettaja näyttää Arabian niemimaan kartan ja sieltä Mekan, Medinan, Jerusalemin sekä Betlehemin.

 • Jos koululla on Raamattu, se on hyvä näyttää oppilaille. Raamatun osalta on hyvä avata Raamatun rakennetta:

1. Vanha testamentti: juutalaisten pyhiä kirjoja, joista löytyy islamin näkökulmasta muun muassa Toora ja psalmit.
2. Uusi testamentti: kristittyjen pyhiä kirjoja, joista löytyy islamin näkökulmasta evankeliumi.

 • Opettaja voi näyttää myös Internetistä kuvia Toorasta ja käydä läpi, miksi islamissa Ibrahimin saamaa kirjaa kutsutaan Kirjakääröksi.

 • Islamiin ei kuulu syrjintä: Jumala on jakanut ihmiset heimoihin ja kansoihin, mutta paremmuus määrittyy henkisistä ominaisuuksista (K. 49:13), eikä ulkoisista ominaisuuksista. Erilaiset kielet ja ulkonäöt ovat rikkaus.

 • Kirjojen kansoille on annettu islamissa erityisasema. Islamin näkökulmasta muslimeilla on sama profeettojen ketju ja samoja pyhiä Jumalan lähettämiä kirjoja.

 • Läheisyys kahden uskonnon kanssa näkyy ruokasäädöksissä ja luvassa avioitua kirjan kansan naisten kanssa (K. 5:5).

 • Uskonnossa, din, ei ole pakkoa (K. 2:256).

 • Profeetan esimerkkinä oli kunnioittaa muiden uskonnon edustajien tilaisuuksia Medinassa.