4.4 Islam ja kirjan kansat

Tavoitteet

 • Oppilas oppii, keitä kuuluu kirjan kansoihin ja miksi heitä kutsutaan kirjan kansoiksi.
 • Oppilas oppii, mitä kirjan kansoille annetut kirjat ovat.
 • Oppilas oppii, miten Allah on määrännyt muslimeja kohtelemaan kirjan kansoja sekä muita, jotka eivät ole muslimeja.

Opetusvinkit

 • Oppilas lukee Koraanista jakeen 5:5.
 • Opettaja näyttää Arabian niemimaan kartan ja sieltä Mekan, Medinan, Jerusalemin sekä Betlehemin.
 • Jos koululla on Raamattu, se on hyvä näyttää oppilaille. Raamatun osalta on hyvä avata Raamatun rakennetta:

1. Vanha Testamentti: juutalaisten pyhiä kirjoja, joista löytyy islamin näkökulmasta muun muassa Toora ja Psalmit.
2. Uusi Testamentti: kristittyjen pyhiä kirjoja, joista löytyy islamin näkökulmasta Evankeliumi.

 • Opettaja voi näyttää myös Internetistä kuvia Toorasta ja käydä läpi, miksi islamissa Ibrahimin saamaa kirjaa kutsutaan Kirjakääröksi.
 • Islamiin ei kuulu syrjintä: Jumala on jakanut ihmiset heimoihin ja kansoihin, mutta paremmuus määrittyy henkisistä ominaisuuksista (K. 49:13), eikä ulkoisista ominaisuuksista. Erilaiset kielet ja ulkonäöt ovat rikkaus.
 • Kirjojen kansoille on annettu islamissa erityisasema. Islamin näkökulmasta muslimeilla on sama profeettojen ketju ja samoja pyhiä Jumalan lähettämiä kirjoja.
 • Läheisyys kahden uskonnon kanssa näkyy ruokasäädöksissä ja luvassa avioitua kirjan kansan naisten kanssa (K. 5:5).
 • Uskonnossa, din, ei ole pakkoa (K. 2:256).
 • Profeetan esimerkkinä oli kunnioittaa muiden uskonnon edustajien tilaisuuksia Medinassa.