4.6 Suvaitsevaisuus

Tavoitteet

  • Oppilas ymmärtää, että suvaitsevaisuus on yksi islamin pääperiaatteista.

  • Oppilas oppii, että islamin mukaan profeetta Muhammed eli rauhassa eri tavoin uskovien kanssa.

  • Oppilas tutustuu Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklaan uskonnonvapaudesta.

Opetusvinkit

  • Keskustellaan siitä, mitä suvaitsevaisuus on, ja pohditaan, kuinka suvaitsevaisuus näkyy käytännössä sekä muslimeita kohtaan, muslimiryhmien välillä että muslimien suvaitsevaisuus muita ryhmiä kohtaan.

  • Tutustutaan Koraanin jakeisiin suvaitsevaisuudesta: K. 2:256, 88:22, 10:99, 60:8–9 ja 49:10–13.

  • Voidaan miettiä, ovatko ihmiset lopulta erilaisia, vaikka he tulisivat eri maanosista, uskoisivat eri tavalla tai puhuisivat eri kieltä. Kuinka he eroavat toisistaan ja mitä samaa heissä on? Esimerkkeinä oppilaat voivat miettiä ystäviään, perheitään, tuttaviaan eri puolilla maailmaa.

  • Keskustellaan siitä, millaisia haasteita, pulmia ja vaikeuksia kahden tai useamman kulttuurin välissä eläminen aiheuttaa. Oppilaat ovat muslimeita, mutta samalla myös suomalaisia ja ehkä myös jonkin toisen kulttuurin edustajia. Pohditaan, miten eri identiteettien välille voi löytää tasapainon.

  • Mietitään yhdessä, miten uskonnonvapaus ja lasten oikeudet toteutuvat Suomessa.