5.1 Kokoaminen ja rakenne

Tavoitteet

 • Oppilas oppii pääpiirteittäin sen, miten Koraani koottiin ja standardoitiin.

 • Oppilas oppii pääperiaatteet siitä, miten ja miksi kirjoitettu arabian kieli on kehittynyt.

 • Oppilas oppii, että suurat jaetaan jakeisiin eli ayoihin.

 • Oppilas oppii, että suuria ja jakeita jaotellaan mekkalaisiin ja medinalaisiin riippuen siitä, kummassa kaupungissa Koraanin ilmestyksen uskotaan tulleen.

 • Oppilas kertaa, mikä on basmala eli bismillahi al rahmani al rahim.

 • Oppilas oppii, että Koraani on käännetty lukuisille kielille, myös suomeksi.

 • Oppilas oppii, miksi islam opettaa, että Koraanin ulkoa osaaminen on muslimeille tärkeä taito.

Opetusvinkit

 • Keskustellaan oppilaiden kanssa siitä, miksi Koraanin tulkinnan kannalta on tärkeää tietää, onko kyseessä oleva jae tai suura mekkalainen tai medinalainen. Voidaan pohtia, miten muslimien asema muuttui hijran myötä.

 • Katsotaan sivun 114 kuvaa. Pohditaan, mikä tekee koraanikoulusta hyvän.

 • Opettaja voi puhua ulkoa muistamisen merkityksestä islamilaisessa kulttuurissa ja muistuttaa, että se oli ensimmäinen keino välittää tietoa paikasta toiseen.

 • Oppilaiden on hyvä harjoitella, miten oikea suura ja oikea jae löytyvät Koraanista. Arabiankielisessä Koraanissa jokainen suura on otsikoitu, ja yleensä jokaisen otsikon oikealle puolelle on merkitty suuran numero ja vasemmalle jakeiden lukumäärä. Oppilaille voi myös kertoa, että suurasta otetun jakeen loppuun laitetaan yleensä jakeen numero sekä suuran nimi ja järjestysnumero.

 • Oppilaat voivat tarkistaa Koraanin sisällysluettelosta, montako suuraa Koraanissa on. Koraanissa on 114 suuraa ja joka suurassa on eripituisia jakeita.