5.10 Naiset Koraanissa

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, että Koraanissa on tarinoita naisista esimerkkeinä koko ihmiskunnalle.
  • Oppilas tutustuu Koraanin ja profeetta Muhammedin kertomuksiin siitä, miten naiset ovat toimineet eri aikakausina.
  • Oppilas oppii, että Asiya on yksi uskovaisista naisista, joka pääsi Paratiisiin.
  • Oppilas oppii, että Bilqis oli hyvä hallitsija, joka neuvotteli ennen päätöksentekoa.

Opetusvinkit

  • Keskustellaan, millainen henkilö Asiya oli ja toimiko hän itsenäisesti aviomiehestään huolimatta. Oppilaat voivat etsiä kirjasta esimerkkejä Asiyan toiminnasta:

1) Asiya pelastaa Musan.

2) Asiya kasvattaa Musan yksijumalaiseksi.

3) Asiya vastustaa miehensä uskontoa.

  • Keskustellaan kuningatar Bilqisin ominaisuuksista, joita on oppikirjan tekstissä. Bilqis on hyvä ja oikeudenmukainen hallitsija. Miten Bilqis koettelee Sulaimania? Mitä seuraa siitä, että Bilqis tunnistaa Sulaimanin profeetaksi?
  • Pohditaan, millainen asema naisella on islamissa näiden kertomuksien valossa.