5.11 Luolan nuorukaiset

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, että islamilaisen perinteen mukaan profeetta Muhammed kävi uskontojen välistä dialogia ja että Luolan suuran kerrotaan olleen yksi tässä dialogissa esiin nostettujen kysymysten vastauksista.

  • Oppilas oppii, että luolan nuorukaiset tunnetaan juutalaisessa traditiossa.

  • Oppilas oppii, että kertomuksessa luolan nuorukaiset kokivat ihmeen: he nukkuivat niin pitkään, että he pääsivät uuteen aikaan, jonka asukkaat olivat hyviä uskovaisia.

Opetusvinkit

  • Oppilaat ottavat selvää, miksi Luolan suura on tärkeä muslimeille: 1) suura luetaan joka perjantai ja 2) suuran alkujakeet suojelevat väärää messiasta vastaan. (Väärä messias, al dajjal, on yksi maailmanlopun merkeistä islamissa.)

  • Opettajan on hyvä muistuttaa, että perjantain vietto alkaa islamilaisen kalenterin mukaan torstaina maghrib-rukouksen jälkeen ja kestää aina perjantain maghrib-rukouksen alkuun.

  • Opettaja voi kertoa, että tarinan mukaan luolan nuorukaiset elivät al Raqiim -vuorella Jordanian nykyisessä pääkaupungissa Ammanissa. Jotkut epäilevät, että tarina sijoittuu Turkkiin, mutta historialliset ja geologiset todisteet viittaavat Ammanin lähellä sijaitsevaan al Raqiim -vuoren luolaan. Arkeologit löysivät luolan, jonka päälle oli rakennettu temppeli, ja umaijadien aikana temppeli muutettiin moskeijaksi. Siellä on vielä nähtävissä vanhan mihrabin jäänteet ja pyhäkkö molemmin puolin luolaa. Pyhätön sisällä on neljä kivihautaa. Abbasidien aikana muslimit rakensivat toisen moskeijan luolan eteläpuolelle. Siellä vieraillaan nykyäänkin muistelemassa luolan nuorukaisten tarinaa.

  • Oppilaat etsivät Jordanian kartan ja etsivät siitä Ammanin.