5.7 Niiniköyden suura

Tavoitteet

  • Oppilas tutustuu Niiniköyden suuraan.

  • Oppilas tutustuu suuran selitykseen ja ymmärtää, mikä suuran yhteiskunnallinen ja opillinen merkitys oli Mekassa silloin, kun suura islamilaisen perinteen mukaan annettiin.

  • Oppilas oppii lausumaan suuran arabiaksi.

Opetusvinkit

  • Kuunnellaan yhdessä Niiniköyden suuran resitointia, käydään käännös läpi ja opetellaan suuran merkitys islamissa.

  • Katsotaan oppikirjan kuvaa sivulla 131 ja keskustellaan siitä, mitä kuvassa tapahtuu. (Abu Lahab syyttää profeetta Muhammedia valehtelijaksi.)

Mitä sellaista Profeetta oli kertonut, mitä Abu Lahab ei halunnut uskoa? (Profeetta oli kertonut uskosta Tuonpuoleiseen. Usko yhteen Jumalaan ei ollut mekkalaisille entuudestaan tuntematon asia, mutta käsitys kuolemanjälkeisestä elämästä oli.)

Mistä muista syistä rikkaat ylimykset eivät halunneet, että patsaiden palvominen loppuisi? (Mekkaan oli joka vuosi tullut paljon pyhiinvaeltajia palvomaan patsaita. Pyhiinvaeltajat käyttivät Mekassa paljon rahaa, ja rikkaat ylimykset pelkäsivät, että he eivät enää tulisi Mekkaan ja ylimysten tulot vähenisivät. Ylimykset eivät ylipäätään halunneet Profeetan julistavan sanomaa, jonka mukaan rikkaat ja köyhät ovat Jumalan edessä samanarvoisia.)

  • Harjoitellaan lausumaan suuraa arabiaksi taustalla soivan suuran avulla.