5.8 Iltapäivän suura

Tavoitteet

  • Oppilas oppii Iltapäivän suuran merkityksen islamissa.

  • Oppilas käsittää kärsivällisyyden merkityksen ja tärkeyden.

  • Oppilas oppii, että Koraanin suurien opetteluun on konkreettisia apuvälineitä oman kärsivällisyyden lisäksi.

Opetusvinkit

  • Tunnin aluksi kuunnellaan ja resitoidaan Iltapäivän suura arabiaksi sekä pohditaan suomenkielisen käännöksen avulla suuran sanomaa.

  • Keskustellaan kärsivällisyydestä esimerkein ja muistellaan myös tarinaa profeetta Ayubin kärsivällisyydestä.

  • Kirjataan yhdessä muistiin sellaisia tapoja ja apukeinoja, jotka oppilaat ovat kokeneet hyviksi opetellessaan ulkoa Koraanin suuria esimerkiksi koraanikoulua varten.

  • Apua julisteen tekemiseen kärsivällisyydestä löytyy muun muassa Koraanin jakeista 2:45, 2:153, 3:200, 16:127, 28:54, 40:55, 94:5–6, 103:2–3.

  • Sivun 134 kuvassa tyttö opettelee Koraania arabiaksi, vaikkei se olekaan hänen kotikielensä. Haditheissa on kerrottu, että se, joka oppii Koraanin tai sen osia ulkoa, saa olla tottelevien enkelien seurassa, ja että se, jolle se tuottaa vaikeuksia ja joka siitä huolimatta kärsivällisesti jatkaa harjoitteluaan, saa kaksinkertaisen määrän enkeleitä seurakseen.