6.2 Aikomus

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, mitä tarkoittaa aikomus, niyya.
  • Oppilas ymmärtää, miten tärkeä aikomus on muslimin kaikissa teoissa.
  • Oppilas tutustuu profeetta Muhammedin sanoihin ”ihmisten teot ovat riippuvaisia heidän aikomuksistaan”.
  • Oppilas oppii, että ennen Jumalan palvelemista uskova muslimi lausuu aikomuksen, esimerkiksi mielessään tai hiljaa ääneen.
  • Oppilas oppii, että rukoukset erotetaan toisistaan niyyalla eli ilmaisemalla, että aikoo rukoilla tietyn rukouksen.

Opetusvinkit

  • Tutkitaan sivun 151 kuvaa. Miten se liittyy aikomukseen eli niyyaan?
  • Käydään läpi aikomuksen merkitys islamissa plus ja miinus -taulukkona. Otsikkona: Hyvien tekojen helppous islamissa:

Ihminen aikoo pahaa ja tekee sen -

Ihminen aikoo pahaa, mutta ei tee sitä +

Ihminen aikoo hyvää, mutta ei tee sitä +

Ihminen aikoo hyvää ja tekee sen + + + + + +

  • Aikomus erottaa esimerkiksi wudun tavallisesta peseytymisestä. Voidaan keskustella luokassa, mistä tämä johtuu ja miksi ihmisen pitää tiedostaa, mitä hän haluaa tehdä. Vastauksina voi olla, että näin erotetaan esimerkiksi rukoukset toisistaan ja ihminen tulee tietoiseksi siitä, miten aikomus ja teot nivoutuvat toisiinsa.