6.3 Viisi kertaa joka päivä

Tavoitteet

 • Oppilas oppii, että islamin mukaan rukous on tärkeä osa ibadaa ja että rukouksessa puhutaan Jumalalle.

 • Oppilas oppii rukouksen tärkeyden islamissa ja pohtii, miten rukous voi vaikuttaa ihmiseen.

 • Oppilas tuntee islamin opin mukaiset päivittäiset rukoukset ja niiden rituaalit.

 • Oppilas oppii hyväksytyn rukouksen ehdot ja säännöt islamissa.

Opetusvinkit

 • Opettaja voi kertoa, että rukousta ei ole kuvailtu Koraanissa. Muslimi voi tietää perimätiedon kautta, miten rukoillaan.

 • Oppilaat voivat pohtia, miksi islamissa rukoillaan ja miksi rukous on islamin mukaan säädetty. Islam opettaa, että rukous on yksi tärkeimmistä tavoista palvoa Jumalaa. Rukouksessa muistetaan Luojaa, kiitetään Häntä, opitaan ja muistetaan Hänen opetuksiaan ja julistetaan luottamusta Häneen. Rukous on aikaa ihmisen ja Jumalan välillä.

 • Pohditaan, miten päivittäiset rukoukset voivat vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin kaiken arjen ja kiireen keskellä. Rukous on pysähtymistä. Se on liikkeen ja ajatuksen yhdistämistä.

 • Oppilaille kerrotaan, mitä moskeijassa rukoilu tuo osaksi rukousta. Islam opettaa, että moskeija on Jumalan talo. Moskeijan minareetista tulee rukouskutsu. Mikä on yhdessä rukoilemisen merkitys ihmiselle?

 • Opettaja voi kysyä oppilailta, mitkä ovat pakollisten päivittäisten rukouksien suorittamisen ehdot islamissa. Oppilas voi katsoa kirjasta vastauksia ja keskustella ehdoista.

 • Keskustellaan oppilaiden kanssa siitä, miten moskeijassa kuuluu käyttäytyä islamin opin mukaan. Moskeijaan laitetaan siistit ja puhtaat vaatteet. Siellä keskitytään rukoukseen ja opetukseen. Opettaja muistuttaa oppilaita siitä, että moskeija tulee aina pitää siistinä ja puhtaana samalla lailla kuin koti ja muut paikat tulee pitää puhtaina. Moskeijassa ei saa huutaa eikä meuhkata, ja kännykät ja tabletit pitää laittaa äänettömälle ja pois käsistä/näkyvistä rukouksen ja muun yhteisen toiminnan aikana.

 • Opettajan on hyvä kertoa rukousten pienistä eroista islamin suuntausten välillä. Shiiamuslimit käyttävät rukoillessa pientä savesta tehtyä, turbaksi kutsuttua kiekkoa, johon otsa koskettaa sujudissa. Perimätiedon mukaan Profeetta rukoili aikanaan ulkona suoraan rituaalisesti puhtaan maan päällä. Turba-kimpaleen käyttäminen kuvastaa tämän perinteen jatkamista ja muistuttaa, että islamin opetuksen mukaan Jumala on luonut ihmisen maasta. Sana turbah on arabiaa ja tarkoittaa maata tai savea. Sunnalaisuudessa ja shiialaisuudessa kaikki rituaalisesti puhtaat paikat käyvät rukoiluun. Sunnalaisuudessa rukouksessa otsan alla ei tarvitse olla maata.

 • Opettaja voi kysyä, onko joku oppilaista ollut moskeijassa. Oppilaat voivat kertoa kokemuksistaan.

 • Rukoussuunnasta opettaja voi muistuttaa, ettei haittaa, jos on vahingossa rukoillut muuhun suuntaan kuin kohti qiblaa.