6.6 Tänään Fatima ei rukoile

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, miten murrosiän mukanaan tuomat fyysiset muutokset voivat vaikuttaa muslimin elämään.

  • Oppilas ymmärtää, että islamilaisen käsityksen mukaan tytöt ja naiset eivät aina voi rukoilla tai paastota henkilökohtaisista syistä, ja osaa suhtautua siihen hienotunteisesti.

  • Oppilas oppii, milloin muslimin tulee islamin mukaan suorittaa suuri rukouspesu eli ghusl.

  • Oppilas ymmärtää, minkälaista vastuuta fyysinen kypsyminen islamin mukaan tuo tullessaan.

Opetusvinkit

  • Opettaja voi viritellä tuntia kysymällä, ovatko oppilaat kiinnittäneet huomiota siihen, että välillä kaikki tytöt tai naiset eivät rukoile. Ja tietääkö joku, miksi ei? Jos kuukautisista tai siemensyöksystä puhuminen luokassa tuntuu opettajasta tai oppilaista vaikealta, voi asiaa käsitellä myös niin, että oppilaat tutustuvat tekstiin itsenäisesti ja vastaavat tehtäviin.

  • Mietitään yhdessä, voivatko naiset mennä kuukautisten aikana moskeijaan tai osallistua idin viettoon. Aiemmin, kun nykyisten kaltaisia kuukautissuojia ei ollut olemassa, naisia kehotettiin välttämään moskeijaan menoa, koska ajateltiin, että verenvuoto saattaisi liata moskeijan. Nykyään tällaista syytä ei enää ole. Lisäksi perimätieto kertoo, että Profeetta on kehottanut kaikkia saapumaan idinä juhlapaikalle, vaikkei voisikaan osallistua yhteisrukoukseen.

  • Opettajan olisi syytä erikseen mainita, että vaikka kuukautisvuoto on aivan normaali asia, ei siitä ole läheskään kaikissa kulttuureissa totuttu puhumaan avoimesti ja että ei ole sopivaa kysyä (koskaan keneltäkään), miksi tämä ei rukoile tai paastoa.

  • Opettaja voi tarjota oppilaille myös mahdollisuuden esittää asiaan liittyviä kysymyksiä nimettömästi pyytämällä jokaista oppilasta jättämään tunnin jälkeen paperin, johon on vastannut kysymyksiin: 1. Opitko jotain uutta? 2. Mitä muuta haluaisit tietää? Opettaja voi koota kysymykset yhteen, vastata niihin kirjallisesti ja jakaa kysymykset ja vastaukset luokalle seuraavalla tunnilla.