7.1 Profeettojen tehtävät

Tavoitteet

  • Oppilas tutustuu siihen, miksi Allahin kerrotaan lähettäneen profeettoja.

  • Oppilas oppii, mitkä ovat profeettojen tehtäviä islamin mukaan: julistaa Jumalan ykseyttä, opettaa hyvän elämän perusteet, varoittaa huonojen tapojen haitallisista vaikutuksista.

  • Oppilas oppii erottamaan termit lähettiläs, rasul, ja profeetta, nabi. Oppilas osaa selittää niiden merkitykset sekä yhteiset piirteet ja erot.

  • Oppilas kertaa profeettojen opetuksia ja islamin käsitystä profeettojen ketjusta, joka päättyy profeettojen sinettiin profeetta Muhammediin.

Opetusvinkit

  • Pohditaan, miksi tarvitaan tietoa profeetta Muhammedin elämästä, kun tulkitaan Koraania.

1) Koraani velvoittaa uskomaan profeettoihin

2) Koraani velvoittaa seuraamaan profeetta Muhammedin esimerkkiä

3) Koraani kertoo profeettojen olleen esimerkkejä ihmisille hyvästä elämästä

  • Käydään läpi profeettojen ketju

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Profeettojen ketju

 

  • Opettaja voi käyttää joitain seuraavista Koraanin jakeista, kun käydään läpi profeettojen tehtäviä: K 42:13, 2:129–141, 3:65–68, 2:131–132, 6:84–85, 22:78, 6:83–90.

  • Tehdään tunnilla yhdessä taulukko:

Nabi

Rasul

Profeetta

Lähettiläs

Sai tehtävänsä ilman kirjaa

Sai tehtävänsä lisäksi pyhän kirjan

Ei ole lähettiläs

On myös profeetta