7.1 Profeettojen tehtävät

Tavoitteet

  • Oppilas tutustuu siihen, miksi Allah lähetti profeettoja.
  • Oppilas oppii, mitkä ovat profeettojen tehtäviä: julistaa Jumalan ykseyttä, opettaa hyvän elämän perusteet, varoittaa huonojen tapojen haitallisista vaikutuksista.
  • Oppilas oppii erottamaan termit lähettiläs, rasul, ja profeetta, nabi. Oppilas osaa selittää niiden merkitykset sekä yhteiset piirteet ja erot.
  • Oppilas kertaa profeettojen opetuksia ja islamin käsitystä profeettojen ketjusta, joka päättyy profeettojen sinettiin profeetta Muhammediin.

Opetusvinkit

  • Pohditaan, miksi tarvitaan tietoa profeetta Muhammedin elämästä, kun tulkitaan Koraania.

1) Koraani velvoittaa uskomaan profeettoihin

2) Koraani velvoittaa seuraamaan profeetta Muhammedin esimerkkiä

3) Koraani kertoo profeettojen olleen esimerkkejä ihmisille hyvästä elämästä

  • Käydään läpi profeettojen ketju
Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Profeettojen ketju

 

  • Opettaja voi käyttää joitain seuraavista Koraanin jakeista, kun käydään läpi profeettojen tehtäviä: K 42:13, 2:129–141, 3:65–68, 2:131–132, 6:84–85, 22:78, 6:83–90.
  • Tehdään tunnilla yhdessä taulukko:
Nabi Rasul
Profeetta Lähettiläs
Sai tehtävänsä ilman kirjaa Sai tehtävänsä lisäksi pyhän kirjan
Ei ole lähettiläs On myös profeetta