7.3 Shu’aib

Tavoitteet

  • Oppilas tutustuu profeetta Shu’aibin tarinaan.

  • Oppilas oppii, että kertomuksen mukaan Shu’aib lähetettiin korjaamaan oman aikansa kaupankäynnin vääryydet ja epärehellisyyden sekä kertomaan Jumalasta.

  • Oppilas oppii, että petosten ja huijaamisen avulla tai varastamalla saatu raha on islamissa kiellettyä.

Opetusvinkit

  • Opettaja kartoittaa, miten oppilaita on huijattu kaupankäynnissä tai mitä riskejä he tietävät esimerkiksi verkko-ostamisessa olevan. Pohditaan, mitä islam sanoo tällaisesta kaupankäynnistä.

  • Luetaan profeetta Shu’aibin tarina ja verrataan hänen aikansa ongelmia nykyajan kaupankäynnin riskeihin.

  • Pohditaan, miksi perimätieto kertoo, että profeetta Muhammed sai kauppiaana lempinimen al Amin, luotettava.