7.4 Musa

Tavoitteet

 • Oppilas tutustuu profeetta Musan tarinaan.

 • Oppilas oppii, että Koraanin mukaan Jumala antoi Musalle pyhän kirjan, Tawran eli suomeksi Tooran.

 • Oppilas tutustuu kymmenen käskyn lakiin, jonka Jumala antoi Musalle Koraanin mukaan kahteen kivitauluun hakattuna.

 • Oppilas tutustuu vitsauksiin, joita Jumalan kerrotaan lähettäneen israelilaisille rangaistukseksi näiden epäuskosta.

 • Oppilas ymmärtää, että erämaavaelluksen kerrotaan kestäneen kauan, lähes 40 vuotta.

 • Oppilas kertaa, että Musa on suomeksi Mooses.

Opetusvinkit

 • Tutkikaa oppikirjan kuvassa olevaa, oliivipuun oksan esittämää aikajanaa Musan elämästä. Oppilaat voivat piirtää vastaavan aikajanan omaan vihkoonsa ja täydentää sitä muistamillaan yksityiskohdilla.

 • Keskustellaan siitä, mitä samaa profeetta Muhammedin ja profeetta Musan tarinassa on.

 • Islamilaisessa perinteessä profeetta Musan tarinaa verrataan profeetta Muhammedin tarinaan. Profeetta Muhammedillakin kerrotaan olleen monia vastoinkäymisiä oman heimonsa kanssa. Hän joutui tekemään hijran Mekasta Medinaan, ja profeetta Musa joutui vaeltamaan Egyptistä luvattuun maahan Israeliin. Profeetta Musan saamaa kirjaa, Tooraa, pidetään yhtenä aidoimpina säilyneistä kirjoista, joita Jumala on lähettänyt ennen Koraania. Kymmenen käskyä, jotka annettiin profeetta Musalle ja hänen kansalleen, vastaavat islamilaista käsitystä oikeasta ja väärästä.

 • Voidaan miettiä myös, millaisia erilaisia ihmeitä profeetta Musan elämään Koraanin mukaan liittyi.

 • Kymmenen käskyä löytyvät kristinuskoa käsittelevästä kappaleesta. Opettaja voi muistuttaa, että ne ovat yhtä lailla myös muslimeita kuin juutalaisia tai kristittyjä sitovia sääntöjä. Joka tapauksessa tämä vertaileva keskustelu käydään kristinuskon yhteydessä.