7.5 Dawud

Tavoitteet

  • Oppilas tutustuu profeetta Dawudin tarinaan.

  • Oppilas oppii, että Koraanin mukaan Jumala antoi Dawudille pyhän kirjan Zaburin eli Psalmit.

  • Oppilas kertaa, että Dawud on suomeksi Daavid.

  • Oppilas oppii, että Talut on kuningas Saul ja Jalut on Goljat.

  • Oppilas oppii, että islamilaisen perinteen mukaan Dawud oli paitsi profeetta myös oikeamielinen kansansa hallitsija.

Opetusvinkit

  • Käydään läpi, että Dawud on profeetta myös juutalaisuudessa ja kristinuskossa.

  • Oppilaille voi kertoa, että islamilaisen perinteen mukaan

1) profeetta Dawud oli yksi harvoista profeetoista, joka oli myös kansansa hallitsija, ja lisäksi hän oli seuraavan profeetan ja kuninkaan Sulaimanin isä.

2) profeetta Dawudin aikana taistelut käytiin kaksintaisteluina. Siksi suurikokoisen Jalutin kohtaaminen oli niin vaikeaa.

3) profeetta Dawudin palatsin uskotaan sijainneen Temppelivuorella. Paikalla on ollut ensimmäinen juutalaisten pyhä temppeli, joka tuhoutui kaksi kertaa. Paikka on pyhä myös muslimeille ja nykyään siellä on kaksi moskeijaa: Kalliomoskeija ja al Aqsa. Kalliomoskeija sijaitsee paikalla, josta profeetta Muhammedin uskotaan nousseen Paratiisiin yöllisen matkan aikana.

  • Piirretään kartta Temppelivuoresta ja sijoitetaan sinne nykyiset rakennukset sekä profeetta Dawudin mihrab.