7.6 Zakariya

Tavoitteet

 • Oppilas tutustuu Imranin perheeseen ja sen asemaan islamissa.
 • Oppilas ymmärtää, että Mariamin syntymä oli ihme ja että Allah soi Mariamille siunauksia.
 • Oppilas oppii, että profeetta Zakariyan oli Mariamin huoltaja Allahin käskystä.
 • Oppilas tutustuu profeetta Yahyan syntymän ihmeeseen.
 • Oppilas kertaa Zakariyan ja Yahyan suomenkieliset nimet, jotka ovat Sakarias ja Johannes Kastaja.

Opetusvinkit

 • Opettaja voi kertoa, että profeetoilla oli erilaisia ammatteja. Profeetta Muhammed oli kauppias, Musa ja Yusuf olivat paimenia, Dawud oli kuningas, Zakariya oli pappi ja Isa oli puuseppä.
 • Opettaja voi kerrata Temppelivuoren merkityksen muslimeille ja juutalaisille.
 • Imranin suku on Mariamin, Isan äidin suku. Koraani rinnastaa tämän suvun Ibrahimin sukuun.
 • Käydään yhdessä profeettojen tehtäviä läpi ja listataan Zakariyan ja Yahyan ominaisuuksia profeettoina:
Zakariya Yahya
Profeetta Profeetta
Temppelin pappi Zakariyan poika
Mariamin huoltaja Imranin kuoltua Toimi tuomarina
Toivoi itselleen poikaa, joka jatkaisi hänen työtään profeettana Oli lempeä myös eläimiä kohtaan
 • Pohditaan, miten Mariamin syntymä oli ihme.
 • Oppilaat voivat koota Mariamin erityispiirteitä ja seikkoja siitä, miten hän toimi esimerkkinä ihmiskunnalle.