7.6 Zakariya

Tavoitteet

 • Oppilas tutustuu Imranin perheeseen ja sen asemaan islamissa.

 • Oppilas ymmärtää, että Koraanin mukaan Mariamin syntymä oli ihme ja että Allah soi Mariamille siunauksia.

 • Oppilas oppii, että Koraanin mukaan profeetta Zakariya oli Mariamin huoltaja Allahin käskystä.

 • Oppilas tutustuu kertomukseen profeetta Yahyan syntymän ihmeestä.

 • Oppilas kertaa Zakariyan ja Yahyan suomenkieliset nimet, jotka ovat Sakarias ja Johannes Kastaja.

Opetusvinkit

 • Opettaja voi kertoa, että profeetoilla oli erilaisia ammatteja. Islamilainen perinne kertoo, että profeetta Muhammed oli kauppias, Musa ja Yusuf olivat paimenia, Dawud oli kuningas, Zakariya oli pappi ja Isa oli puuseppä.

 • Opettaja voi kerrata Temppelivuoren merkityksen muslimeille ja juutalaisille.

 • Imranin suvun uskotaan olleen Mariamin, Isan äidin suku. Koraani rinnastaa tämän suvun Ibrahimin sukuun.

 • Käydään yhdessä läpi islamin opetuksen mukaisia profeettojen tehtäviä sekä listataan Zakariyan ja Yahyan ominaisuuksia profeettoina:

Zakariya

Yahya

Profeetta

Profeetta

Temppelin pappi

Zakariyan poika

Mariamin huoltaja Imranin kuoltua

Toimi tuomarina

Toivoi itselleen poikaa, joka jatkaisi hänen työtään profeettana

Oli lempeä myös eläimiä kohtaan

 • Pohditaan Koraanin kertomusta Mariamin syntymän ihmeestä.

 • Oppilaat voivat koota islamilaisen perinteen mukaisia Mariamin erityispiirteitä ja seikkoja siitä, miten hän toimi esimerkkinä ihmiskunnalle.