7.7 Isa

Tavoitteet

 • Oppilas oppii, että islamissa Isa on yksi Allahin profeetoista.

 • Oppilas tutustuu Isan ja hänen äitinsä Mariamin tarinaan.

 • Oppilas tuntee Isan ja Mariamin suomenkieliset nimet, jotka ovat Jeesus ja Maria.

 • Oppilas ymmärtää, miksi kaikkien kolmen, niin Mariamin, Yahyan kuin Isankin, syntymä oli Koraanin mukaan ihme.

 • Oppilas oppii Mariamin olevan islamin mukaan esimerkki kaikille, niin naisille kuin miehille.

Opetusvinkit

 • Opettaja näyttää kartalta, missä sijaitsevat Jerusalemin, Nasaretin ja Betlehemin kaupungit. Oppilaat keräävät tietoa, miten nämä kaupungit liittyvät profeetta Isaan. Opettajan on hyvä mainita, että islamilaisessa traditiossa mainitaan vain Jerusalem, mutta oppilaan pitäisi kuitenkin tunnistaa myös kaksi muuta kaupunkia.

 • Oppilaat voivat kerätä myös tietoa siitä, miten ihmiset elivät profeetta Isan aikaan, esimerkiksi millaisiin vaatteisiin he pukeutuivat ja mitä he söivät. Esimerkkinä voidaan käyttää sivun 186 kuvaa. Oppilaat voivat pohtia, mikä tapahtuma kuvassa on kyseessä.

 • Voidaan pohtia, mistä kertoo se, että profeetta Isa mainitaan Koraanissa 93 kertaa ja että vain profeetat Adam, Nuh ja Musa on mainittu Koraanissa useammin kuin Isa.

 • Oppilaille kerrotaan, että Mariam on ainoa nainen, jonka mukaan on nimetty Koraanin suura.

 • Opettaja voi painottaa seuraavia eroja:

Islam

Kristinusko

Isa syntyi neitseellisesti.

Jeesus syntyi neitseellisesti.

Isalle annettiin monia ihmeitä: puhui vauvana, myöhemmin paransi sairaita.

Jeesukselle annettiin monia ihmeitä, joita hän teki aikuisena.

Isa ei joutunut ristille.

Jeesus kuoli ristillä.

Isa nostettiin paratiisiin.

Jeesus nostettiin taivaaseen.

 • Opettaja voi muistuttaa, että islamilaisen perinteen mukaan myös Adam ja Hawa syntyivät ilman isää ja äitiä.

 • Oppilaille on hyvä kerrata, että muslimit kunnioittavat kaikkia profeettoja yhtä paljon. Koska Jeesus on arabiaksi Isa, häntä ei saa loukata.