8.1 Etiikka ja moraali

Tavoitteet

  • Oppilas oppii termin akhlaq ja ymmärtää, että se koostuu eri osa-alueista: islamilainen laki ja lainoppi, islamilainen käytös, käsitys oikeasta ja väärästä.

  • Oppilas oppii, että islamilaisen lain tarkoituksena on kaikkien ihmisten elämän turvaaminen ja säilyttäminen.

  • Oppilas oppii, että elämän suojelemiseksi ihminen saa poiketa oikean ja väärän käsitysten noudattamisesta.

Opetusvinkit

  • Opettaja voi johdattaa oppilaita pohtimaan, miten eri maiden lainsäädännöt ovat saaneet alkunsa ja miksi yhteisiä sääntöjä tarvitaan.

  • Opettaja selittää käsitettä din, uskonto, joka islamissa tarkoittaa ihmisen elämää kokonaisvaltaisesti: uskonto on tiivis osa arkea, eikä uskontoa ja ihmisen elämää useinkaan voi erottaa toisistaan.

  • Opettaja selittää Koraanin jakeen 68:4 merkitystä: Koraani itsessään ei ole uskonnon harjoittamista varten riittävä tietolähde. Koraania ymmärtääkseen pitää tuntea profeetta Muhammedin esimerkki. Hän oli paras esimerkki siitä, miten Koraania sovelletaan jokapäiväisessä elämässä. Tässä kohtaa opettaja voi palata esimerkiksi kappaleeseen 6.3 Viisi kertaa joka päivä. Ilman perimätietoa rukousta ei voi suorittaa.