8.2 Oikea tie – sharia

Tavoitteet

 • Oppilas oppii, mitä sharia tarkoittaa, sekä ymmärtää, miten se näkyy muslimin arjessa. Sharia toteutuu ihmisten noudattaessa sitä.

 • Oppilas oppii, että yhteisöllisesti sharian käytetyin osa on perhelainsäädäntö.

 • Oppilas oppii, ettei shariaa sellaisenaan toteuteta missään päin maailmaa.

 • Oppilas oppii käsitteet fiqh ja fatwa.

 • Oppilas ymmärtää, että samasta asiasta voi olla useita oikeita lainopillisia tulkintoja.

 • Oppilas tietää, mitä tarkoittaa lakikoulukunta.

 • Oppilas tunnistaa nimeltä viisi päälakikoulukuntaa.

Opetusvinkit

 • Keskustellaan kirjan tekstin pohjalta siitä, millaisia säädöksiä sharia esimerkiksi pitää sisällään.

 • Keskustellaan siitä, mitä käytännössä tarkoittaa ”monta erilaista, mutta ei yhtä oikeaa tulkintaa”. Osaammeko olla eri mieltä ja sallimmeko eriävän mielipiteen?

 • Etsitään tekstissä mainitut kolme yleisintä tulkintamenetelmää. Tutustutaan kirjan esittämään esimerkkiin analogisesta päättelystä. Yritetään itse keksiä oma esimerkki.

 • Katsotaan sivun 196 karttaa ja tutkitaan maantieteellisesti määriteltyjä päälakikoulukuntia. Mietitään, pitävätkö lakikoulukuntien rajat edelleen paikkansa.

 • Muslimien liikkumisen myötä myös sharian noudattaminen osana islamilaista elämäntapaa on kulkeutunut Eurooppaan. Islamilaisessa maailmassa perhelainsäädäntö usein perustuu kunkin maan lainsäädäntöön, mutta Euroopassa islamilaisen perhelainsäädännön noudattaminen perustuu aviopuolisoiden väliseen suostumukseen noudattaa sitä osana uskonnon harjoittamista. Opettaja selittää, mitä perhelainsäädäntö tarkoittaa. (Perhelainsäädäntöä voidaan siis puolisoiden yhteisellä suostumuksella soveltaa avioliittoon, lapsiin ja sukulaissuhteisiin liittyviin asioihin edellyttäen, etteivät päätökset riko kyseisen valtion lakeja.)