8.3 Halal ja haram

Tavoitteet

 • Oppilas tietää, mitä tarkoittavat halal ja haram.
 • Oppilas oppii, että on muitakin tapoja luokitella tekoja kuin laillinen ja laiton eli halal ja haram.
 • Oppilas oppii, että makruh on ei-toivottu asia, jonka tekeminen ei aiheuta syntiä.
 • Oppilas oppii, että mubah tarkoittaa vapaasti valittavia sallittuja tekoja, kuten oman ammatin valinta.
 • Oppilas oppii, että mustahabb tarkoittaa suositeltavaa tekoa, jonka tekemisestä saa palkkion (esimerkiksi tervehtiminen).
 • Oppilas oppii, että fard-teolla tarkoitetaan pakollista tekoa, esimerkiksi rukousta. Pakollisen teon tekemättä jättäminen aiheuttaa ihmiselle synnin.
 • Oppilas oppii, miksi Jumala on säätänyt ihmisille kielletyt ja sallitut teot.

Opetusvinkit

 • Oppilaat katsovat sivun 199 kuvaa ja tekevät sen avulla taulukon. Jokainen ryhmä keksii vähintään kolme asiaa tekojen luokitteluihin:
Haram Makruh Mubah Mustahabb Fard
Päihteiden käyttäminen Avioeron ottaminen Oman maun mukainen pukeutuminen Sukulaisten luona vieraileminen Rukoileminen
Kiellettyjen ruoka-aineiden syöminen Rukouksen viivyttäminen Opiskelu oman kiinnostuksen mukaan Sadaqan antaminen Paastoaminen
Koron ottaminen Vasemmalla kädellä syöminen Oman ammatin valinta Omasta puhtaudesta huolehtiminen Almuveron maksaminen
 • Opettaja kirjoittaa taululle otsikot ”hyvät teot eli halal” ja ”pahat teot eli haram”, ja oppilaat kertovat esimerkkejä hyvistä ja pahoista teoista.
 • Pohditaan, miten kiellettyjen asioiden tekeminen vahingoittaa ihmistä ja hänen läheisiään. Millaisia vaikutuksia yhteiskunnassa on esimerkiksi koron ottamisella?
 • Pohditaan, miksi on vaikeaa tietää, onko jokin asia haram vai makruh. Opettaja voi ottaa esimerkiksi tupakan: ennen kuin tiedettiin, että tupakointi on terveydelle vaarallista, monet islamin oppineet pitivät tupakointia sen hajuhaittojen takia ei-toivottuna tekona. Nykyään kun tupakan terveyshaitoista on tieteellistä näyttöä, osa islamin oppineista luokittelee tupakan kielletyksi.