8.3 Halal ja haram

Tavoitteet

 • Oppilas tietää, mitä tarkoittavat halal ja haram.

 • Oppilas oppii, että on muitakin tapoja luokitella tekoja kuin laillinen ja laiton eli halal ja haram.

 • Oppilas oppii, että islamin mukaan makruh on ei-toivottu asia, jonka tekeminen ei aiheuta syntiä.

 • Oppilas oppii, että islamissa mubah tarkoittaa vapaasti valittavia sallittuja tekoja, kuten oman ammatin valinta.

 • Oppilas oppii, että mustahabb tarkoittaa islamissa suositeltavaa tekoa, jonka tekemisestä saa palkkion (esimerkiksi tervehtiminen).

 • Oppilas oppii, että fard-teolla tarkoitetaan islamissa pakollista tekoa, esimerkiksi rukousta. Islamissa uskotaan, että pakollisen teon tekemättä jättäminen aiheuttaa ihmiselle synnin.

 • Oppilas oppii, miksi islam opettaa, että Jumala on säätänyt ihmisille kielletyt ja sallitut teot.

Opetusvinkit

 • Oppilaat katsovat sivun 199 kuvaa ja tekevät sen avulla taulukon. Jokainen ryhmä keksii vähintään kolme asiaa tekojen luokitteluihin:

Haram

Makruh

Mubah

Mustahabb

Fard

Päihteiden käyttäminen

Avioeron ottaminen

Oman maun mukainen pukeutuminen

Sukulaisten luona vieraileminen

Rukoileminen

Kiellettyjen ruoka-aineiden syöminen

Rukouksen viivyttäminen

Opiskelu oman kiinnostuksen mukaan

Sadaqan antaminen

Paastoaminen

Koron ottaminen

Vasemmalla kädellä syöminen

Oman ammatin valinta

Omasta puhtaudesta huolehtiminen

Almuveron maksaminen

 • Opettaja kirjoittaa taululle otsikot ”hyvät teot eli halal” ja ”pahat teot eli haram”, ja oppilaat kertovat esimerkkejä hyvistä ja pahoista teoista.

 • Pohditaan, miten kiellettyjen asioiden tekeminen voi vahingoittaa ihmistä ja hänen läheisiään. Millaisia vaikutuksia yhteiskunnassa on esimerkiksi koron ottamisella?

 • Pohditaan, miksi on vaikeaa tietää, onko jokin asia haram vai makruh. Opettaja voi ottaa esimerkiksi tupakan: ennen kuin tiedettiin, että tupakointi on terveydelle vaarallista, monet islamin oppineet pitivät tupakointia sen hajuhaittojen takia ei-toivottuna tekona. Nykyään kun tupakan terveyshaitoista on tieteellistä näyttöä, osa islamin oppineista luokittelee tupakan kielletyksi.