8.4 Miksi on kieltoja?

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, että säännöt on tehty helpottamaan ja turvaamaan elämää.

  • Oppilas huomaa, että uskonnon tuomat säännöt ja kiellot on tarkoitettu myöskin hänen parhaakseen ja että elämä ilman sääntöjä ja kieltoja on islamin mukaan sekasortoista ja jopa vaarallista.

  • Oppilas ymmärtää, että islamissa on sallittuja asioita paljon enemmän kuin pahalta suojelevia kieltoja.

Opetusvinkit

  • Tutkitaan sivun 200 kuvaa ja keskustellaan sen ensimmäisestä lauseesta ”uskonto on ohjenuora”. Millä tavalla uskonto voi olla ohjenuora?

  • Opettaja selittää sanojen alkuperää: sana islam tarkoittaa Jumalan tahtoon alistumista. Jotta ihminen saisi rauhan sisälleen ja sydämeensä, hänen tulisi islamin mukaan luottaa Jumalaan ja elää Hänen ohjeidensa mukaisesti. Sana muslimi tarkoittaa puolestaan Jumalalle alistunutta. Koraanissa Allah sanoo, että ihmiset on luotu vain palvomaan Häntä ja kaiken jumalanpalveluksen lähtökohtana on usko yhteen Jumalaan.

  • Keskustellaan siitä, että uskonnon harjoittaminen ei ole aina helppoa. Joskus voi tuntua siltä, ettei uskonto ole kovin tärkeä kaiken muun elämän keskellä. Osa islamin säännöistä voi myös tuntua vanhoilta, tarpeettomilta tai liian tiukilta.

  • Mietitään, mitä sääntöjä islamissa on. Ovatko sallitut asiat haitallisia? Tai kielletyt asiat tarpeellisia? Huomataan, että nämä säännöt voivat auttaa muslimia pitämään huolta itsestään.

  • Keskustellaan nykyajan ongelmista: nettipokerista, huumeista, identiteettivarkauksista, netin vaaroista. Kuinka tietyt nykyajan asiat voivat olla islamissa kiellettyjä, kun Koraani on annettu jo noin 1400 vuotta sitten?