8.5 Islamilainen käyttäytyminen

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, että islamilainen käytös, adab, perustuu Profeetan esimerkkiin ja Koraaniin.
  • Oppilas oppii islamilaisen käytöksen perusteet ja arvot.
  • Oppilas oppii, että islamin sisällä on moninaisuutta myös käytöstapojen yksityiskohdissa.
  • Oppilas oppii, että kyky eläytyä toisen asemaan on islamilaisten käytöstapojen perusta.
  • Oppilas oppii, että itsensä kehittäminen kuuluu uskonnollisiin velvollisuuksiin.

Opetusvinkit

  • Opettaja käy läpi sivun 203 hadithin merkityksen toisen asemaan asettumisen taidosta. Oppilaat voivat keskustella ryhmissä, millaisissa tilanteissa he itse toivovat toisilta apua.
  • Opettaja lukee sivun 203 Koraanin jakeen. Pohditaan yhdessä, miksi ystävällisyys lisää ystävällisyyttä ja miksi negatiivisuus lisää negatiivisuutta.
  • Pohditaan itsensä kehittämisen merkitystä ja sitä, miten itseään voi ylipäätään kehittää.
  • Käydään sivun 204 taulukko läpi. Pohditaan, löytyykö näitä samoja ihanteita myös suomalaisen yhteiskunnan arvoista.
  • Tutkitaan sivun 205 kuvaa. Millä eri tavoin yhdessä opiskelusta saadaan mukavaa ja miten oppilas voi itse vaikuttaa asiaan?