8.6 Oman käytöksen hallinta

Tavoitteet

 • Oppilas oppii, että suvaitsevaisuus ja hyvät käytöstavat ovat tärkeitä islamissa.
 • Oppilas ymmärtää olevansa vastuussa teoistaan ja että teoilla on seurauksia.
 • Oppilas ymmärtää, että opettajia ja vanhempia ihmisiä täytyy kunnioittaa.
 • Oppilas pohtii omaa asennettaan eurooppalaisuutta kohtaan.
 • Oppilas ymmärtää, että ahkeran opiskelun ja työskentelyn sekä avoimen asenteen avulla hänen on helpompi olla osa suomalaista yhteiskuntaa ja rakentaa tulevaisuuttaan Suomessa.
 • Oppilas oppii, etteivät pahanpuhuminen, valehtelu tai kiroilu kuulu islamiin.

Opetusvinkit

 • Luetaan kappaleen Koraanin jakeet ja hadith. Mietitään, mitä niistä voi oppia.
 • Pohditaan, miten vanhemmat toivovat lastensa käyttäytyvän koulussa ja kodin ulkopuolella.
 • Keskustellaan oppilaiden omista ennakkoluuloista ja huonosta käytöksestä. Kuinka niitä pystyttäisiin vähentämään?
 • Sivun 206 kuvan avulla voidaan keskustella oppilaiden käyttäytymisestä tunnilla. Käyttäytyvätkö he tunneilla kuten vanhemmat toivoisivat? Noudattavatko he koulun ja luokan sääntöjä, myös opettajan silmän välttäessä?
 • Sivun 207 kuvasta voidaan pohtia, kumpi kuva esittää opettajaa ja kumpi huoltajaa. Miksi oppilas arvelee niin kuin arvelee?