8.7 Eläinten kohtelu

Tavoitteet

  • Oppilas ymmärtää, että ihmiselle on annettu vastuullinen tehtävä suojella maapalloa ja sen elämää. Kaikella on tehtävänsä osana ekosysteemiä.
  • Oppilas oppii, että Koraanissa on kerrottu, millaista ravintoa ihminen voi käyttää.
  • Oppilas oppii, että islamin mukaan kaikkia eläimiä täytyy kohdella hyvin.
  • Oppilas oppii, mitä tarkoittaa halal-liha ja mitä eläinsuojelulaki sanoo halal-teurastuksesta.
  • Oppilas pohtii, miten eläinten hyvinvointi toteutuu ruuaksi kasvatettavien eläinten kohdalla.

Opetusvinkit

  • Pohditaan, millaisin eri tavoin ihminen osaa hyödyntää eläimiä. Tekstissä todetaan, että luonto itsessään on arvokas. Mitä se tarkoittaa?
  • Katsotaan oppikirjan kuvaa sokeasta opaskoiransa kanssa. Keskustellaan kuvan ja kuvatekstin herättämistä ajatuksista. Mitä kuvatekstillä tarkoitetaan? Mihin perustuvat käsitykset siitä, että muslimit eivät pidä koirista?
  • Etsitään Koraanista jakeita, joissa kerrotaan, millaisia eläimiä ihminen voi ravintonaan käyttää. Opettaja voi näyttää seuraavia Koraanin kohtia: K. 2:173, 5:5, 6:118–119, 121.
  • Mietitään ruoantuotannon vaikutuksia tuotantoeläinten ja laajemminkin ympäristön hyvinvointiin. Verrataan kiinni kytkettyä lihakarjaa vapaana käveleviin nautoihin ja esimerkiksi tavallisten häkkikanojen ja vapaiden kanojen elämää.