9.3 Mehdi ja esiliina

Tavoitteet

 • Oppilas oppii, millaisen seurustelun islam sallii nuorten välillä.

 • Oppilas oppii käsitteen ”sukupuolten välinen segregaatio”.

 • Oppilas ymmärtää, että islamissa perheellä on tärkeä merkitys kumppanin valinnassa.

 • Oppilas voi vertailla ikätovereidensa kokemuksia ja käsityksiä siitä, millainen seurustelu heidän omasta tai heidän vanhempiensa mielestä on soveliasta.

 • Oppilas tietää, että ketään ei voida pakottaa avioliittoon vastoin tahtoaan.

Opetusvinkit

 • Keskustellaan kappaleen otsikosta. Mitä tässä tarkoitetaan esiliinalla? Miltä esiliina suojaa? Yleensä pidetään sopivana, että tyttö ja poika voivat keskustella ja tutustua toisiinsa jonkun kolmannen henkilön läsnä ollessa. Hänestä voidaan käyttää nimitystä esiliina. Katso 2. tehtävän vastaus.

 • Yritetään selittää omin sanoin, mitä tarkoittaa sukupuolten välinen segregaatio eli sukupuolten erottelu.

 • Pyydetään oppilaita kertomaan esimerkkejä siitä, miten sukupuolten erottelu ilmenee tavallisessa arkielämässä.

 • Voidaan myös keskustella omakohtaisista kokemuksista sukupuolten erotteluun liittyen. Perhe- ja kulttuuritaustasta riippuen se saattaa herättää erilaisia mielipiteitä ja tunteita. Tässä kohdin on taas hyvä muistaa asiallinen keskustelukulttuuri. Se, mikä toisesta voi tuntua välttämättömyydeltä, voi toisen mielestä olla turhaa tai jopa naurettavaa.

 • Millaisia malleja tai käsityksiä oppilailla itsellään on musliminuorten seurustelusta? Onko jonkun isoveli tai isosisko mennyt naimisiin viime aikoina? Miten he tutustuivat omaan puolisoonsa? Osallistuivatko vanhemmat tai muut sukulaiset jollain tavoin puolison valintaan?

 • Keskustellaan oppikirjassa olevasta hadithista ja siitä, miten puoliso tulisi islamin mukaan valita.