1. Islamin perusteet

Tavoitteet

Osion tavoitteena on

  • tutustua islamin uskontoon ja sen monimuotoisuuteen sekä muslimeihin Euroopassa

  • tunnistaa uskon ja tiedon suhde, tutustua islamin uskonnolle ominaiseen kieleen, symboliikkaan ja käsitteistöön sekä saada tietoa islamin opillisista perusteista

  • kerrata ja syventää tietoa islamin uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa

  • rakentaa selkeä rakenne islamista ennen maailmanuskontoihin tutustumista

  • pohtia uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

  • miettiä islamin uskonnollisten velvollisuuksien vaikutusta elämän eri osa-alueisiin

  • jäsentää omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen maailmaan

  • nähdä oma identiteetti osana maailman katsomusperinteitä.

Kuvapohdintaa

  • Tutkitaan yhdessä osion aloitusaukeamaa (s. 8–9). Mekassa sijaitseva al Haramin moskeija kokoaa vuosittain miljoonia muslimeita yhteen eri puolilta maailmaa. Pohditaan, mitä yhteistä näillä ihmisillä on, mitä eroja heillä arvellaan olevan ja miten islam näkyy eri puolilla maailmaa. Arvellaan ja etsitään netin kautta, mitkä ovat väkimäärältään suurimmat kymmenen muslimimaata.