Islam Euroopassa

Kuvapohdintaa

  • Tutkitaan kuvia sivuilta 49, 50 ja 51. Pohditaan, miten islam näkyy Euroopan eri maissa. Etsitään netistä Euroopassa sijaitsevia moskeijoita ja tutustutaan niiden nettisivuihin. Oppilaat saavat kertoa kokemuksiaan Euroopan maista, kuinka muslimeihin niissä asennoidutaan tai mitä eroa he ovat huomanneet Suomeen tai vanhempiensa kotimaahan.

Opetusvinkkejä

  • Katsotaan Euroopan moskeijoista video, joka löytyy hakusanoilla "Top 10 Largest Mosques in Europe".

  • Listataan Euroopassa asuvia ”kuuluisia” muslimeita ja pohditaan, miten he ovat menestyneet elämässään ja samalla pitäneet uskonnosta kiinni.

  • Pohditaan, mitä uskonnonvapaus tarkoittaa. Millainen muslimin tai muun vähemmistöön kuuluvan elämä olisi Suomessa ilman uskonnonvapautta?

  • Keskustellaan islamofobiasta: näkyykö se Suomessa ja muualla Euroopassa? Kuinka maailman tapahtumat, esimerkiksi terrorismi tai äärioikeisto, vaikuttavat niin sanotun rivimuslimin elämään? Vaikeuttaako musliminimi esimerkiksi työpaikan tai asunnon saantia?

  • Mietitään, miten Suomen muslimiyhteisöä voisi kehittää ja mitä tietotaitoa siihen tarvittaisiin.

  • Etsitään tietoa islamilaisten yhteisöjen historiasta Euroopassa (esimerkiksi Suomen tataarit, Ison-Britannian pakistanilaiset, Ranskan algerialaiset ja Saksan turkkilaiset).