Mitä islam on?

Kuvapohdintaa

  • Tutkitaan sivun 11 kuvaa uskontunnustuksesta. Keskustellaan, miten uskontunnustus sanotaan arabiaksi ja suomeksi sekä mitä se tarkoittaa. Etsitään netistä vastaavia kalligrafialla kirjoitettuja islamilaisia tauluja ja tekstejä, ja yritetään selvittää, mitä niissä lukee.

  • Luetaan sivun 13 tietolaatikko ja tarkastellaan kuvaa. Mitä täysi-ikäisyyden merkkejä kuvan henkilöissä on? Pystyykö muslimia tunnistamaan ulkoisesti? Myös Etiopian kristityt naiset sekä ortodoksit voivat käyttää huivia. Tumma ihonväri tai esimerkiksi arabian kielen puhuminen ei tee ihmisestä muslimia. Entä islamiin kääntyneet: pystyykö heitä tunnistamaan? Oppilaat voivat ottaa omasta ryhmästään kuvan ja verrata sitä kirjan kuvaan. Jos kuva julkaistaan, kuvauslupien pitää olla kunnossa.

  • Mitä sivun 14 kuvissa tapahtuu? Milloin hennaa laitetaan käsiin koristeeksi? Miksi vanhukset ovat islamissa kunnioitettuja? Mikä on äidin asema perheessä? Oppilaat voivat keksiä tarinoita kuvien pohjalta.

Opetusvinkkejä

  • Kysellään ensin oppilailta ajatuksia siitä, mitä islam on ja mitä islamilaiseen kulttuuriin kuuluu. Oppilaat voivat keskustella ajatuksistaan pienryhmissä, ja sen jälkeen niitä käydään läpi yhdessä. Keskustellaan, miten jokainen kokee ja tulkitsee uskonnon merkityksen eri tavoin.

  • Huomioidaan, kuinka moninainen islam on uskon eri merkitysten lisäksi: on sunnilaisuutta, shiialaisuutta, suufilaisuutta, eri koulukuntia, suuntauksia ja kulttuureita. Myös perheiden uskonnollisuuden ja uskonnon harjoittamisen taso vaihtelee. Useimmille ihmisille suuntaus on osa heidän uskonnollista perinnettään, johon vaikuttavat perhetausta ja asuinpaikka. Jokaisella on oikeus omaan suuntaukseensa, tapoihinsa ja uskoonsa. Keskustellaan, mitä esimerkkejä voi nähdä islamin moninaisuudesta Suomessa (esimerkiksi pukeutuminen, kieli, kulttuurit, erilaiset tulkinnat islamista) ja mitä yhdistäviä tekijöitä eri muslimeilla on (esimerkiksi usko Jumalaan, Koraani, profeettojen kunnioitus, ramadan-kuukausi, idit, ruokarajoitukset).

  • Keskustellaan käsitteestä kirjan kansat, ahl al kitab. Tehdään lista siitä, mitä yhdistäviä asioita juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa on (esimerkiksi usko Jumalaan, samat profeetat, kirja Jumalalta, usko enkeleihin, tuonpuoleiseen, synteihin ja katumukseen).

  • Pohditaan, miten usko voi näkyä muslimin elämässä, kuten ruokailusäännöissä, käytöksessä, pukeutumisessa ja vastoinkäymisten kohtaamisessa.

  • Keskustellaan, mitä tarkoittaa uskonnollinen täysi-ikäisyys. Se ei tarkoita samaa kuin Suomen lain mukainen täysi-ikäisyys, joka saavutetaan 18 vuoden iässä, vaan siinä huomioidaan yksilöllinen fyysinen kypsyys. Sen mukaan määritellään, milloin nuori on vastuussa omista teoistaan uskonnollisesti.