Miten usko vaikuttaa elämään?

Kuvapohdintaa

  • Sivun 16 kuva ja sen kuvateksti kertovat siitä, kuinka muslimin tulisi pyrkiä ymmärtämään ja neuvomaan muita loukkaamatta ketään. Keskustellaan oppilaiden kokemista tai kuulemista tilanteista, joissa neuvominen on ollut tuomitsevaa tai tökeröä. Pohditaan, kuinka neuvominen olisi ollut ystävällisempää ja asiallisempaa, ja esitetään tilanteet uudestaan. Tilanteet voivat liittyä esimerkiksi paastopäivän aikana syömiseen, tupakan polttamiseen, valheesta kiinnijäämiseen tai näpistämiseen.

  • Sivun 17 kuvassa oleva Cambridgen keskusmoskeija on Euroopan ensimmäinen ekomoskeija. Pohditaan, mitä islam sanoo luonnonsuojelusta ja kuinka sen voisi ottaa moskeijoissa huomioon. Tutustutaan ekomoskeijaan tarkemmin sen nettisivun kautta. Mikä tekee moskeijasta ekomoskeijan? Miten se eroaa tavallisesta moskeijasta? Miksi ympäristökysymykset ovat nousseet merkittävämpään osaan myös islamilaisissa yhteisöissä? Onko kyseessä globaali vai eurooppalainen ilmiö?

  • Sivun 18 kuvassa musliminainen osallistuu marssiin rasismia vastaan Lontoossa. Mietitään yhdessä, miten islamissa ihmisen tausta näkyy tämän arvoissa ja arvostuksessa. Pohditaan, kuinka ja millaisissa tilanteissa yhdenvertaisuus tulee esiin (esimerkiksi vierekkäin rukoilemisessa, pyhiinvaelluksella tai moskeijassa). Toteutuuko yhdenvertaisuus islamilaisessa yhteisössä? Näkyykö käsitys yhdenvertaisuudesta käytännön teoissa? Ovatko oppilaat osallistuneet esimerkiksi Black lives matter -liikkeen toimintaan?

Opetusvinkkejä

  • Keskustellaan, millainen islamin Jumala on. Otetaan esimerkkejä Allahin 99 nimestä eli ominaisuudesta, ja mietitään Koraanin kohtia, joissa Jumalasta on kerrottu. Oppilaat voivat etsiä näitä esimerkiksi Vilpittömän uskon suurasta 112.

  • Pohditaan ja kirjoitetaan ylös islamin arvoja. Apukysymyksinä voi käyttää seuraavia kysymyksiä: mitä asioita ja millaista eettistä käytöstä islamissa arvostetaan? Mitä arvoja tarvitaan ehdottomasti, jotta yhteiskunta toimii ja jokaisella olisi siinä hyvä olla?

  • Koraani velvoittaa ihmistä huolehtimaan omasta terveydestään ja vartalostaan eikä niitä saa islamin mukaan vahingoittaa. Pohditaan, miten ihminen voi huolehtia luonnosta ja olla vahingoittamatta itseään ja luontoa.