Vähäosaisista huolehtiminen

Kuvapohdintaa

  • Tarkastellaan sivun 24 kuvaa. Naiset pakkaavat hyväntekeväisyytenä jaettavaa ruokapakettia. Mietitään konkreettisia keinoja, joilla maailman köyhiä tai heikompiosaisia naapureita voisi auttaa. Kun keskustelu siirtyy ruoasta ja rahasta muuhun auttamiseen, huomioidaan sivun 27 kuva. Islamissa myös erilaiset käytökseen liittyvät teot ovat hyväntekeväisyyttä. Oven avaamalla, hymyilemällä tai kauniilla puheella toteutetaan hyväntekeväisyyttä.

Opetusvinkkejä

  • Etsitään Koraanista kohtia hyväntekeväisyydestä. Esimerkiksi jakeessa 2:215 kehotetaan hyväntekeväisyyteen, kohdassa 41:6–8 viitataan monijumalaisten yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuuteen, jota hyväntekeväisyyden tekemättä jättäminen edesauttaa, ja kohdassa 64:16–17 omasta antaminen on mainittu ihmiselle itselle hyväksi asiaksi.

  • Keskustellaan Koraanin jakeesta, jossa sanotaan: “Ystävällinen puhe ja anteeksianto on parempi kuin almu, jota seuraa vahingonteko. Jumala on Vauras, Lempeä.” (K. 2:263). Mitä jae tarkoittaa ja miten sen voisi saada käytäntöön? Esimerkiksi annetusta hyväntekeväisyydestä ei saa muistuttaa jälkikäteen, tai se menettää merkityksensä.

  • Lasketaan erilaisia esimerkkejä zakatista, jos tilillä on esimerkiksi ylimääräisenä säästössä rahaa 700 euroa, 5 000 euroa tai 10 000 euroa. Keskustellaan, miksi yhteiskunnalla ja jokaisella hyvin toimeentulevalla on velvollisuus auttaa vähempiosaisia.

  • Etsitään netistä zakat-laskureita.

  • Pohditaan, mitä vähäosaisuus tarkoittaa Suomessa.