Islam ja muut uskonnot

Kuvapohdintaa

  • Luetaan sivun 55 kuvateksti ja tarkastellaan kuvaa. Miksi uskontojen välinen kunnioitus ja vuoropuhelu on tärkeää? Keskustellaan ja etsitään netistä, mitä muita katsomuksien välistä yhteisymmärrystä lisääviä järjestöjä, sivustoja ja tapahtumia on. Mitkä eri uskonnot näkyvät kuvassa? Mietitään konkreettisia esimerkkejä siitä, missä tilanteissa olisi hyvä käydä katsomusten välistä dialogia. Otetaan selvää USKOT-foorumin toiminnasta.

  • Pohditaan sivun 57 kuvan avulla, mitä teorioita maailman luomisesta on. Monilla kulttuureilla on omat luomiskertomuksensa. Esimerkiksi Kalevalassa maailman kerrotaan syntyneen sotkan munasta. Etsitään netistä erilaisia luomiskertomuksia ja keskustellaan niiden taustoista ja eroista. Tiede kertoo maailmankaikkeuden syntyneen alkuräjähdyksestä. Islamissa opiskelu ja tiede ovat tärkeitä ja tutkijoiden työtä on arvostettu ja tuettu. Voiko muslimi siis uskoa uskonnollisen Jumalan luomistyön käsitteen lisäksi myös tieteellisen ajattelun malliin?

  • Sivun 58 kuvassa naiset osoittavat mieltään islamofobiaa vastaan Ranskassa. Mitä naisten kylteissä lukee? Käyttäkää tarvittaessa netin kääntäjää. Onko valtiolla oikeus säädellä siellä asuvien pukeutumista, esimerkiksi kieltää huivin käyttäminen kouluissa? Voidaanko kieltää kasvot peittävän niqabin käyttö kaduilla tai mielenosoituksissa vedoten turvallisuuteen? Entä toisinpäin: voidaanko ei-muslimi velvoittaa laittamaan huivi tai peittävämmät vaatteet tämän vieraillessa muslimimaassa? Keskustellaan, mistä nämä maiden erilaiset säännöt, kiellot ja rajoitukset juontuvat. Onko korona-ajan maskipakko muuttanut ihmisten ajattelua esimerkiksi kasvojen peittämisestä? Mitä sanalla uskonnonvapaus tarkoitetaan? Onko sekulaari yhteiskunta neutraali?

Opetusvinkkejä

  • Keskustellaan käsitteistä ennakkoluulo, dialogi, vuoropuhelu, yhteisymmärrys ja molemminpuolinen kunnioitus.

  • Kerrataan ensimmäinen hijra Abessiniaan ja se, kuinka kristitty kuningas suojeli turvapaikkaa hakeneita muslimeita. Syvennetään kirjojen kansat -käsitettä.

  • Pohditaan, millaista muslimien elämä oli Mekassa vainottuina ennen hijraa ja kuinka se vaikutti heidän asenteisiinsa muita uskontoja kohtaan Medinassa. Miten profeetta Muhammed neuvoi kohtelemaan eri tavoin uskovia? Määritelläänkö islamissa ihmisen arvo tämän uskonnon mukaan?

  • Etsitään uskontodialogi-hakusanalla katsomusten välisiä materiaaleja. Keskustellaan uskonnonvapaudesta ja oikeudesta uskoa tai olla uskomatta.

  • Pohditaan, mitä eroa on ateistilla ja agnostikolla.