Juutalaisuus

Kuvapohdintaa

 • Katsotaan kuvaa sivulla 71 ja luetaan kuvateksti. Etsitään netistä, milloin ensimmäiset juutalaiset ovat saapuneet Suomeen. 1800-luvun tarkat säännöt rajoittivat muun muassa juutalaisten ammatinharjoittamista, eikä myyntiä saanut harjoittaa samoilla markkinoilla muiden suomalaisten kanssa. Keskustellaan, mistä nämä säännökset johtuivat. Määrittääkö etninen tausta, uskonto, sukupuoli tai kasti vielä jossain ammatin, tai antaako jokin niistä heikommat oikeudet verrattuna toisiin? Pohtikaa esimerkiksi Intian kasteja, tyttöjen asemaa suhteessa poikiin kehitysmaissa, mustien asemaa Amerikassa tai (uiguuri)muslimien oikeuksia Kiinassa.

 • Katsotaan Itkumuurin kuvaa sivulla 73. Etsitään netin kautta lisätietoa, miksi muuri on juutalaisille tärkeä ja mistä sen nimi juontuu. Kuinka pitkä muuri on? Rukoilevatko miehet ja naiset samoissa paikoissa? Keskustellaan, mitä muita eri uskontojen pyhiä paikkoja on olemassa. Onko muissa uskonnoissa tapana kirjoittaa rukouksia paperille?

 • Sivun 75 kuvatekstissä kerrotaan juutalaisesta pääsiäisestä, pesachista. Etsitään netin kautta lisätietoa hakusanoilla “juhlakalenteri” ja “juutalainen pääsiäinen”. Miksi pesach-juhlaa juhlitaan? Mistä happamaton leipä muistuttaa ja mitä leipä symbolisoi? Mitä kaikkea muuta seder-ateriaan kuuluu?

Opetusvinkkejä

 • Kerrataan profeetta Musan tarina, jonka mukaan hän vapautti orjat Egyptistä ja vei heidät luvattuun Kanaanin maahan. Siellä hän sai Jumalalta Tooran, joka on yksi juutalaisten pyhistä kirjoista.

 • Tutustutaan juutalaisten juhliin.

 • Etsitään sapatin sääntöjä. Miten juhlapäivän vietto eroaa muista päivistä? Mietitään arkista lauantaita sapatin säännöillä.

 • Juutalaisuudessa ruoka-aineet jaetaan niiden alkuperän perusteella maitotuotteisiin, lihatuotteisiin tai ei kumpaankaan kuuluviksi. Maito- ja lihatuotteita ei saa sekoittaa tai valmistaa keskenään, eikä niitä saa valmistaa samoissa astioissa. Pohditaan, mitä kosher-ruokaa oppilaat voisivat kokata ja tarjota juutalaiselle kaverille, joka on tulossa yökylään.

 • Katsotaan netistä videoita uskonnollisen täysi-ikäisyyden juhlasta, bar tai bat mitzvasta. Onko muissa uskonnoissa vastaavia täysi-ikäisyyden juhlia tai rituaaleja?

 • Luetaan tietolaatikko juutalaisuuden suuntauksista sivulta 72. Onko islamissa vastaavanlaisia suuntauksia?

 • Keskustellaan, miksi juutalaisia on syrjitty ja vainottu historian eri aikoina. Pohditaan myös, kuinka heihin suhtaudutaan nykypäivänä negatiivisesti monessa muslimimaassa. Mistä tämä johtuu?

 • Etsitään heprean aakkoset netistä ja kirjoitetaan oma etunimi niillä.

 • Miksi rotuoppi on edelleen voimissaan, vaikka sillä ei ole tieteellistä pohjaa?