Kungfutselaisuus

Kuvapohdintaa

  • Sivun 87 kuvassa nuoret ovat poistumassa koulusta. Kungfutselaisuus näkyy edelleen Kiinassa muun muassa opettajien ja vanhempien kunnioituksena. Kunnioitetaanko Suomessa opettajia? Pohditaan, toimisiko yhteiskunta paremmin kungfutselaisuuden opeilla, joiden mukaan jokainen noudattaa kaikissa teoissaan omantunnon ääntä ja sivistyneitä tapoja. Jokainen myös noudattaisi viittä päähyvettä elämässään. Mikä on jalon ihmisen vastakohta? Sen vastakohta on pieni ihminen, jonka moraali on huono, ja hän on levoton ja hermostunut.

  • Tarkastellaan sivun 88 kuvaa Japanin Nagasakissa olevasta temppelistä. Miksi Kungfutsen oppilaat ovat olleet tärkeässä asemassa uskonnon leviämisessä? Miten filosofia ja uskonto nivoutuvat?

Opetusvinkkejä

  • Tutustutaan mieheen nimeltä Kungfutse aikajanan avulla. Huomioidaan, kuinka opetukset ovat lähtöisin 2 500 vuoden takaa ja kuitenkin ne toimivat myös nykypäivänä.

  • Mietitään käsitettä jalo ihminen. Tehdään yhdessä oppilaiden kanssa taululle käsitekartta siitä, millainen ihminen on jalo ja mitä sana jalo heidän mielestään tarkoittaa.

  • Verrataan kungfutselaisuuden viittä hyvettä sivulla 87 oppilaiden käsityksiin jaloudesta. Mitä samaa niissä on?

  • Mietitään vastavuoroisuuden käsitettä. Missä kaikkialla sitä on oppilaiden arjessa? Esimerkiksi opettaja ja oppilas, rehtori ja opettaja, vanhempi ja lapsi.

  • Katsotaan netistä kungfutselaisuudesta kertova video, joka löytyy esimerkiksi hakusanoilla ”10 Life Lessons From Confucius We Should All Follow”, ja mietitään yhdessä ohjeiden loogisuutta.

  • Mietitään, onko kungfutselaisuus uskonto vai filosofia vai molempia. Tarvitaanko moraaliin uskonnollista ajattelua?

  • Etsitään lisätietoa Viidestä klassikosta ja Keskusteluista.