Taolaisuus

Kuvapohdintaa

  • Tarkastellaan sivun 89 kuvaa. Taiji on terveyttä edistävä liikuntamuoto, jossa pyritään käyttämään kehoa kokonaisvaltaisesti ja rentouttamaan keho ja mieli liikkeen avulla. Mitä tarkoitetaan chi-energialla? Miksi lajia harrastetaan ympäri maailmaa? Ovatko kaikki lajin harrastajat taolaisia?

  • Taolaisuuteen yhdistetään sivun 90 kuvassa oleva yin ja yang. Yin tarkoitti alun perin kukkulan varjoisaa puolta, kun taas yang oli sen aurinkoinen puoli. Maan pyöriessä aurinkoisesta puolesta tulee varjoisa ja päinvastoin. Missä voit nähdä yin ja yang- eli taiji-symbolin?

Opetusvinkkejä

  • Piirretään ja väritetään yin ja yang -symboli ja pohditaan samalla sen symboliikkaa ja taustaa. Keskustellaan, kuinka kiinalaisessa lääketieteessä ruoka-aineet on luokiteltu yin- tai yang-tyyppisiksi. Toista lisäämällä korjataan elimistön tasapainoa. Mietitään, mitä arkisen elämän tasapaino on. Entä mitä ruokavalion tasapainossa tulee huomioida?

  • Etsitään videoita taolaisuudesta.

  • Etsitään netistä Laotsen opetuksia ja sanontoja. Pohditaan näiden viisautta. Etsitään myös taolaisuuden kymmenen ohjeen lista.

  • Tutkitaan, milloin taolaisuuden pyhä kirja Tao tsang on julkaistu.

  • Tutustutaan netin kautta tarkemmin feng shui -ympäristöoppiin. Katsotaan myös video feng shuin mukaisesta sisustuksesta.

  • Etsitään videoita taiji-harjoituksista. Huomioidaan, ettei sarjojen ole tarkoitus olla fyysisesti raskaita, vaan ne tähtäävät henkiseen tyyneyteen.