3. Koraani

Osion tavoitteet

  • Syventää tietoja opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista.

  • Tunnistaa, miten islam vaikuttaa yhteiskunnassa, maailmalla ja Suomessa.

  • Opetella tunnistamaan islamiin liittyviä piirteitä, ymmärtämään islamin monimuotoisuutta sekä havaitsemaan islamin vaikutuksia kulttuurissa ja päinvastoin.

  • Oppia Koraanin asemasta islamilaisessa kulttuurissa pyhänä kirjana ja uskonopin pohjana.

  • Tutustua Koraanin kokoamiseen, rakenteeseen ja sisältöön sekä Koraanin lukemiseen ja käsittelyyn liittyviin ohjeisiin ja tapoihin.

  • Tutustua nykypäivän kannalta keskeisimpään osa-alueeseen eli Koraanin tulkintaan eri aikoina ja tulkintoihin vaikuttaviin asioihin.

  • Tutustua naisen asemaan vaikuttaviin asioihin Koraanin ilmoittamisen aikaan ja nykyään sekä yhdenvertaisuuden käsitteeseen Koraanin ilmoittamisen aikaan.

  • Oppia ymmärtämään, että Koraania tulkitaan suhteessa omaan kieleen ja kulttuuriin, asemaan, uskontoon ja uskonnolliseen osaamiseen.

  • Tutustua muutamiin Koraanin kertomuksiin.

Kuvapohdintaa

  • Tutkitaan aukeaman 94–95 kuvia. Millaisia asioita Koraanista kirjana tulee mieleen? Oppilaat voivat kertoa ajatuksiaan ja tietojaan Koraanista. Mikä laite kuvassa näkyy? Miksi sitä tarvitaan? Etsitään tietoa, milloin lasi on keksitty. Milloin suurennuslasi on keksitty? Milloin optiikka on kehittynyt?